THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh

(http://tuyensinh.hcmut.edu.vn)

 Đại học chính quy

- Văn bằng chính quy: Kỹ sư (các ngành kỹ thuật bậc đại học); Kiến trúc sư (ngành Kiến trúc); Cử nhân (các ngành kinh tế bậc đại học ).

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia. Chi tiết >>

 

 Đại học chính quy văn bằng 2

- Văn bằng Cử nhân (chính quy)

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng và thi tuyển vào tháng 8 hàng năm. Chi tiết >>

o Xét tuyển thẳng: Thí sinh đã tốt nghiệp đại học chính quy trường ĐHBK-ĐHQG HCM.

o Thi tuyển: Thí sinh đã có bằng đại học chính quy công lập có khối thi tương ứng.

 

 Đại học chính quy liên thông

- Văn bằng Kỹ sư (chính quy) ngành Kỹ thuật Cơ khí

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng và thi tuyển vào tháng 8 hàng năm. Chi tiết >>

o Xét tuyển thẳng: Thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng ngành Bảo dưỡng công nghiệp trường ĐHBK-ĐHQG HCM loại giỏi.

o Thi tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng ngành Bảo dưỡng công nghiệp trường ĐHBK-ĐHQG HCM.

 

 Đại học Vừa làm vừa học (Tại chức trước đây)

- Văn bằng Kỹ sư (hình thức đào tạo VLVH)

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng và thi tuyển vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm. Chi tiết >>

o Xét tuyển thẳng: 

 -Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng (ưu tiên các thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng các trường: cao đẳng Cao Thắng, cao đẳng Lý Tự Trọng, cao đẳng Xây dựng Tp.HCM, cao đẳng Điện lực Tp.HCM, cao đẳng Giao thông Vận tải III, cao đẳng Bến Tre).

- Chuyển từ đại học chính quy trường Đại học Bách Khoa.

Xét tuyển theo học bạ THPT: Tốt nghiệp THPT theo tổng các điểm trung bình các môn (thuộc tổ hợp môn xét tuyển) của các năm lớp 10, 11, 12.

 

 Đại học Đào tạo từ xa qua mạng

- Văn bằng Cử nhân (hình thức đào tạo từ xa) ngành Công nghệ thông tin

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển học bạ vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm. Chi tiết >>

 

 Đào tạo Sau đại học

- Văn bằng chính quy: Thạc sĩ, Tiến sĩ.

- Hình thức tuyển sinh:

+ Thạc sĩ: Tuyển thẳng, Xét tuyển, Xét tuyển kết hợp thi tuyển, Thi tuyển. 

+ Tiến sĩ: Xét tuyển.

+ Dự bị Tiến sĩ: Xét hồ sơ. 

Thông tin tuyển sinh Thạc sĩ

Thông tin tuyển sinh Tiến sĩ

Thông tin tuyển sinh Dự bị Tiến sĩ