KẾT QUẢ TUYỂN SINH 2020

Ngày: 20/07/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG-HCM (MÃ TRƯỜNG: QSB)

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2020

Tra cứu kết quả tuyển sinh (tất cả các diện xét tuyển)

- Tra cứu kết quả trúng tuyển, ngày giờ nhập học, mã số nhập học (tất cả các diện xét tuyển) tại đây  (Chọn mục Tra cứu kết quả)


Bảng điểm trúng tuyển (Điểm chuẩn - tất cả các diện xét tuyển)

- Bảng điểm trúng tuyển điểm thi THPT QG (Điểm chuẩn) 

- Bảng điểm trúng tuyển UTXT-ĐHQG (Điểm chuẩn) 

- Bảng điểm trúng tuyển điểm thi ĐGNL-ĐHQG (Điểm chuẩn)

Bảng điểm trúng tuyển điểm thi ĐGNL-ĐHQG đợt 2 (thi ngày 20/9/2020)

- Bảng điểm trúng tuyển chương trình PFEIV


Lưu ý:

Kết quả tuyển sinh chỉ tra cứu trực tuyến, không gửi qua bưu điện.

- Mỗi thí sinh trúng tuyển có mã số nhập học riêng.

- Sinh viên có đăng ký chương trình Kỹ sư Chất lượng cao tạo Việt Nam PFIEV (Việt Pháp) xem kết quả như trên.


Thông tin nhập học

 

Diện xét tuyển

Ngày công bố kết quả dự kiến

Tình trạng

Ngày nhập học dự kiến

Xét tuyển dùng kết quả thi THPT Quốc gia

Trước 17g00

ngày 05/10/2020

Chưa công bố

Từ ngày 06/10 - trước 17g00 ngày 10/10/2020. 

Mỗi thí sinh mã số nhập học riêngXem tại Tra cứu kết quả.

Ưu tiên xét tuyển

Trước 17g00

ngày 29/8/2020

Đã công bố

Từ ngày 31/8, 01/9 - trước 17g00 ngày 10/9/2020.

Mỗi thí sinh mã số nhập học riêng. Xem tại Tra cứu kết quả.

Xét tuyển thẳng

Trước 17g00

ngày 20/8/2020

Đã công bố

Từ ngày 31/8, 01/9 - trước 17g00 ngày 10/9/2020. 

Mỗi thí sinh mã số nhập học riêng. Xem tại Tra cứu kết quả.

Xét tuyển dùng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực

Trước 17g00

ngày 09/9/2020

Chưa công bố

Tra cứu kết quả thi Đánh giá năng lực tại đây  (Chọn mục Tra cứu kết quả)

Từ ngày 10/9 - 15/9/2020. Mỗi thí sinh có mã số nhập học riêng. Xem tại Tra cứu kết quả.

-  Thí sinh trúng tuyển không làm thủ tục nhập học trong thời gian quy định sẽ không được nhập học và không có tên trong danh sách sinh viên chính thức.

-  Đối với các thí sinh trúng tuyển nhiều hơn 1 diện xét tuyển, chỉ được nhập học bằng MỘT trong các diện xét tuyển đã đăng ký.

- Thí sinh trúng tuyển đã nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2020 bản chính sẽ không được rút lại Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2020 bản chính với bất kỳ lý do nào.

- Thí sinh trúng tuyển diện Ưu tiên xét tuyển, diên xét tuyển thẳng và diện xét tuyển dùng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực đã xác nhận nhập học và nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2020 bản chính sẽ không được xét tuyển theo kết quả thi THPT 2020.


Xét tuyển chương trình Kỹ sư Chất lượng cao Việt Pháp (PFIEV) >> Xem tại đây

Xét tuyển chương trình kỹ sư Việt - Nhật >> Xem tại đây