ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 2021

Ngày: 13/04/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM (MÃ TRƯỜNG: QSB)

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2021

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

 

1. Đăng ký xét tuyển Đại học theo kết quả thi THPT Quốc gia (theo quy định của Bộ GD&ĐT, xem chi tiết tại Phương thức tuyển sinh)


2. Đăng ký xét tuyển Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM


3. Đăng ký xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (theo quy định của Bộ GD&ĐT, xem chi tiết tại Phương thức tuyển sinh)


4. Đăng ký xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực 


5. Đăng ký xét tuyển chương trình PFIEV (đăng ký sau khi có kết quả trúng tuyển)


6Đăng ký nộp chứng chỉ tiếng Anh để quy đổi điểm xét tuyển


7. Xét tuyển dành cho thí sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021