LỊCH XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ NỘP HỒ SƠ TÂN SINH VIÊN

Ngày: 13/07/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2021

phụ lục 1: LỊCH XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ NỘP HỒ SƠ TÂN SINH VIÊN

1. Các đợt nhập học

- Đợt nhập học 1: Nhập học của thí sinh trúng tuyển theo phương thức Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ưu tiên xét tuyển, Ưu tiên xét tuyển thẳng - ĐHQG-HCM, sử dụng kết quả thi Đánh giá Năng lực - ĐHQG-HCM, Dự bị đại học, chứng chỉ tuyển sinh Quốc tế (đợt 1), phỏng vấn (đợt 2).

- Đợt nhập học 2: Nhập học của thí sinh trúng tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021, chứng chỉ tuyển sinh Quốc tế (đợt 2), phỏng vấn (đợt 2).

- Đợt nhập học bổ sung: Dành cho thí sinh theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc các thí sinh ảnh hưởng bởi Covid-19 và thí sinh các phương thức khác. 

2. Thời gian

 

STT

 

 

 

 

Nội dung

Mốc thời gian

 

Phương thức

thực hiện

I.

Đợt nhập học 1

1

 

Tạo hồ sơ xác nhận nhập học

03/8 –

trước 10g00 ngày 10/8/2021

Trực tuyến

2

 

 

Gửi kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 đến trường ĐHBK

Bưu điện

Trực tuyến

3

 

Kiểm tra tình trạng xác nhận nhập học

Trực tuyến

4

 

 

Thanh toán học phí tạm ứng và các khoản thu hộ/chi hộ

Từ 03/8 - Trước 17g00 ngày 10/9


Trước 17g00 ngày 01/11/2021

 

Theo thông báo các khoản thu nhập học

5

 

Gửi bộ hồ sơ tân sinh viên đến trường

Bưu điện

II.

Đợt nhập học 2

1

 

Tạo hồ sơ xác nhận nhập học

24/8 –

trước 17g00 ngày 01/9/2021

Trực tuyến

2

 

 

Gửi kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 đến trường ĐHBK

Bưu điện

Trực tuyến

3

 

Kiểm tra tình trạng xác nhận nhập học

Trực tuyến

4

 

 

Thanh toán học phí tạm ứng và các khoản thu hộ/chi hộ

Từ 24/8 - trước 17g00 ngày 01/10/2021

 

Trước 17g00 ngày 01/11/2021

Theo thông báo các khoản thu nhập học

5

 

Gửi bộ hồ sơ tân sinh viên đến trường

Bưu điện

III. 

Đợt nhập học bổ sung

 

 

1

 

Tạo hồ sơ xác nhận nhập học

Theo lịch trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo thông báo của trường ĐHBK

 

2

 

 

Gửi kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 đến trường

 

3

 

Kiểm tra tình trạng xác nhận nhập học

 

4

 

 

Thanh toán học phí tạm ứng và các khoản thu hộ/chi hộ

 

5

 

Gửi bộ hồ sơ tân sinh viên đến trường