CÁC GIẤY TỜ CẦN ĐÍNH KÈM MINH CHỨNG ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN

Ngày: 13/07/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM (MÃ TRƯỜNG: QSB)

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2021

Phụ lục 3: CÁC GIẤY TỜ CẦN ĐÍNH KÈM MINH CHỨNG ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN

1. Đối tượng 01

Gồm các giấy tờ sau:

- Bản sao Sổ hộ khẩu (đầy đủ các trang: Trang bìa, trang thông tin chủ hộ, trang thông tin thí sinh).

- Bản sao/Bản trích lục Giấy khai sinh.

2. Đối tượng 02

- Minh chứng là Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen.

3. Đối tượng 03

Một trong các giấy tờ sau:

- Giấy chứng nhận Thương binh, bệnh binh.

- Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh.

- Chứng nhận Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1.

- Chứng nhận Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên.

- Chứng nhận Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định.

- Minh chứng các đối tượng ưu tiên quy định tại điểm i, k, l, m khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ưu đãi người có công với cách mạng.

4. Đối tượng 04

Gồm các giấy tờ sau:

- Giấy khai sinh.

- Chứng nhận thân nhân liệt sĩ hoặc Giấy chứng nhận của cha/mẹ là một trong các trường hợp sau: 

o Thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

o Bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

o Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên.

o Người được cấp "Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh" mà người được cấp "Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh" bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên.

o Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

o Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến.

o Người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

5. Đối tượng 05

Một trong các giấy tờ sau:

- Chứng nhận là Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học.

- Chứng nhận là Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 12 tháng ở Khu vực 1 và dưới 18 tháng ở khu vực khác.

- Chứng nhận là Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Thôn đội trưởng, Trung đội trưởng Dân quân tự vệ nòng cốt, Dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt từ 12 tháng trở lên, dự thi vào ngành Quân sự cơ sở. Thời hạn tối đa được hưởng ưu tiên là 18 tháng kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ đến ngày dự thi hay ĐKXT.

6. Đối tượng 06

Gồm các giấy tờ sau:

- Giấy khai sinh của thí sinh.

- Giấy chứng nhận của cha/mẹ là một trong các trường hợp sau: 

o Thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%.

o Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%.

o Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

o Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

o Người có công giúp đỡ cách mạng.

7. Đối tượng 07

Một trong các giấy tờ sau:

- Giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLTBLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ GDĐT quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

- Chứng nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Chứng nhận giáo viên đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành sư phạm.

- Chứng nhận Y tá, dược tá, hộ lý, y sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, người có bằng trung cấp dược đã công tác đủ 3 năm trở lên thi vào nhóm ngành sức khỏe.