CẬP NHẬT LỊCH XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ NỘP HỒ SƠ TÂN SINH VIÊN

Ngày: 30/07/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2021

Phụ lục 1: LỊCH XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ NỘP HỒ SƠ TÂN SINH VIÊN

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 30/7/2021 về Công tác tuyển sinh trong tình hình dịch Covid-19, nhà trường thông báo đến thí sinh lịch trình điều chỉnh như sau:

1. ĐỢT NHẬP HỌC 1

Nhập học của thí sinh trúng tuyển theo phương thức Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ưu tiên xét tuyển, Ưu tiên xét tuyển thẳng - ĐHQG-HCM, sử dụng kết quả thi Đánh giá Năng lực - ĐHQG-HCM, Dự bị đại học, chứng chỉ tuyển sinh Quốc tế (đợt 1), phỏng vấn (đợt 2).

 

STT

Nội dung

Mốc thời gian

 

Phương thức

thực hiện

1

Tạo hồ sơ xác nhận nhập học

trước 10g00 ngày 10/8/2021

>> Trước 17g00 ngày 22/8/2021 - đối với thí sinh thi THPT đợt 1

(Theo dấu bưu điện)

 

>> Trước 17g00 ngày 03/9/2021 - đối với thí sinh thi THPT đợt 2

(Theo dấu bưu điện)

 

Trực tuyến

2

Gửi kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 đến trường ĐHBK

Bưu điện

Email admission@hcmut.edu.vn

3

Kiểm tra tình trạng xác nhận nhập học

Trực tuyến

4

Thanh toán học phí tạm ứng và các khoản thu hộ/chi hộ

 

>> Trước 17g00 ngày 03/10/2021 - đối với thí sinh thi THPT đợt 2

 

Trước 17g00 ngày 01/11/2021

(Theo dấu bưu điện)

 

Theo thông báo các khoản thu nhập học

5

Gửi bộ hồ sơ tân sinh viên đến trường

Bưu điện

 

2. ĐỢT NHẬP HỌC 2

Nhập học của thí sinh trúng tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021

(thi THPT đợt 1 và đợt 2), chứng chỉ tuyển sinh Quốc tế (đợt 2), phỏng vấn (đợt 2).

 

STT

Nội dung

Mốc thời gian

 

Phương thức

thực hiện

1

Tạo hồ sơ xác nhận nhập học

>> Trước 17g00 ngày 26/9/2021 

 

Gửi tập tin hình ảnh bản chính “Phiếu kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021” (Phiếu điểm) đến trường qua email được hướng dẫn tại đây để xác nhận nhập học trước 17g00 ngày 26/9/2021.

 

Trực tuyến

2

Gửi kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 đến trường ĐHBK

Bưu điện

Email admission@hcmut.edu.vn

3

Kiểm tra tình trạng xác nhận nhập học

Trực tuyến

4

Thanh toán học phí tạm ứng và các khoản thu hộ/chi hộ

 

>> Trước 17g00 ngày 03/10/2021 - đối với thí sinh thi THPT đợt 2

 

Trước 17g00 ngày 01/11/2021

(Theo dấu bưu điện)

 

Theo thông báo các khoản thu nhập học

5

Gửi bộ hồ sơ tân sinh viên đến trường

Bưu điện

 

 

3. ĐỢT NHẬP HỌC BỔ SUNG

Dành cho thí sinh theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc các thí sinh ảnh hưởng bởi Covid-19

và thí sinh các phương thức khác. 

 

STT

Nội dung

Mốc thời gian

 

Phương thức

thực hiện

II.              

Đợt nhập học bổ sung

1

Tạo hồ sơ xác nhận nhập học

Theo lịch trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo thông báo của trường ĐHBK

(Thông báo sau)

Trực tuyến

2

Gửi kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 đến trường ĐHBK

Bưu điện

3

Kiểm tra tình trạng xác nhận nhập học

Trực tuyến

4

Thanh toán học phí tạm ứng và các khoản thu hộ/chi hộ

Theo thông báo các khoản thu nhập học

5

Gửi bộ hồ sơ tân sinh viên đến trường

Bưu điện