DANH MỤC GIÁO TRÌNH TÂN SINH VIÊN K2021

Ngày: 13/08/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

DANH MỤC GIÁO TRÌNH HỌC KỲ 1 NĂM NHẤT DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN K2021

Để hỗ trợ tân sinh viên có thể tham gia học tập tốt trong thời gian diễn ra dịch Covid-19, nhà trường sẽ gửi đến tân sinh viên giáo trình tương ứng từng Khoa theo danh mục sau. Giáo trình được gửi qua đường bưu điện đến cho sinh viên. 

Sinh viên lưu ý cung cấp đúng địa chỉ nhận giáo trình tại cổng thông tin nhập học (mybk)

Khoa/gói

Giải tích 1

Đại số tuyến tính

Vật lý ĐC A1, bài tập

Hóa ĐC, bài tập

Gói 1

SL

 

 

 

 

ĐIỆN  - ĐIỆN TỬ

1

x

x

x

 

KỸ THUẬT GIAO THÔNG

1

x

x

x

 

MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

1

x

x

x

 

CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

1

x

x

x

 

KỸ THUẬT XÂY DỰNG

1

x

x

x

 

Gói 2

SL

 

 

 

 

BẢO DƯỠNG CÔNG NGHIỆP

2

x

 

x

x

CƠ KHÍ

2

x

 

x

x

KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT – DẦU KHÍ

2

x

 

x

x

KỸ THUẬT HÓA HỌC

2

x

 

x

x

KHOA HỌC ỨNG DỤNG

2

x

 

x

x

Gói 3

SL

 

 

 

 

KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

3

x

 

x

 

Gói 4

SL

 

 

 

 

QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

4

 

x

 

 

Gói 5

SL

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO VIỆT – PHÁP PFIEV

5

 

 

x