CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN

Ngày: 31/05/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM (MÃ TRƯỜNG: QSB)

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2021

Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG HCM (mã trường QSB) áp dụng nhiều phương thức xét tuyển tương ứng với mỗi phương thức là các cách thức NỘP HỒ SƠ như sau:

1. Nộp hồ sơ trực tuyến

Áp dụng cho phương thức

- Xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh >>  Đăng ký trực tuyến tại đây

- Xét tuyển theo điểm thi THPT năm 2021 theo hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

2. Nộp hồ sơ qua email

Áp dụng cho các phương thức

- Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia  TP. Hồ Chí Minh

  • Bước 1: Đăng ký theo mẫu tại đây 
  • Bước 2: Thí sinh chụp hình từng trang của bộ hồ sơ đầy đủ theo mẫu đã đăng ký ở trên và gửi đến admission@hcmut.edu.vn như sau:

- Tiêu đề ghi "UTXT - [Mã hồ sơ] - [Họ và tên]"

- Email để gửi là email đã sử dụng để đăng ký hồ sơ UTXT.

- Thí sinh xem tình trạng nhận hồ sơ trên cổng đăng ký xét tuyển. 

- Thời gian nhận hồ sơ tính theo mốc thời gian gửi email. 

- Thí sinh nộp lệ phí (nếu có) khi có điều kiện hoặc khi làm thủ tục nhập học vào trường.

- Xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2021 kết hợp phỏng vấn đối với thí sinh dự tính du học nước ngoài

   Bước 1: Đăng ký theo mẫu tại đây

  Bước 2: Thí sinh chụp hình từng trang của bộ hồ sơ đầy đủ theo mẫu đã đăng ký ở trên và gửi đến admission@hcmut.edu.vn như sau:

- Tiêu đề ghi "HS phỏng vấn - [Họ và tên]"

- Thời gian nhận hồ sơ tính theo mốc thời gian gửi email. 

- Thí sinh nộp lệ phí (nếu có) khi có điều kiện hoặc khi làm thủ tục nhập học vào trường.

- Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế, thí sinh là người nước ngoài >> xem tại đây

  • Bước 1: Đăng ký hồ sơ tại đây
  • Bước 2: Thí sinh chụp hình từng trang của bộ hồ sơ đầy đủ theo mẫu đã đăng ký ở trên và gửi đến admission@hcmut.edu.vn như sau:
  • Tiêu đề ghi "HS CCTSQT - [Họ và tên]"
  • Thời gian nhận hồ sơ tính theo mốc thời gian gửi email.
  • Thí sinh nộp lệ phí (nếu có) khi có điều kiện hoặc khi làm thủ tục nhập học vào trường.

- Nộp chứng bản sao chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế >> xem tại đây

3. Nộp hồ sơ qua Bưu điện

Áp dụng cho các phương thức

- Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia  TP. Hồ Chí Minh

  • Bước 2: Gửi hồ sơ qua Bưu điện >> xem tại đây >> >> Mục "Hướng dẫn chi tiết"

- Xét Tuyển thẳng theo quy định của Đại học Quốc gia  TP. Hồ Chí Minh

  • Bước 2: Gửi hồ sơ qua Bưu điện >> xem tại đây 

- Xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2021 kết hợp phỏng vấn đối với thí sinh dự tính du học nước ngoài

  • Bước 2: Gửi hồ sơ qua Bưu điện >> xem tại đây

- Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế, thí sinh là người nước ngoài >> xem tại đây >> Mục "Hướng dẫn chi tiết"

- Nộp chứng bản sao chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế >> Xem tại đây 

4. Nộp hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo

Áp dụng cho phương thức

- Tuyển thẳng, Ưu tiên xét tuyển thẳng, Ưu tiên xét tuyển theo Quy chế Tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo >> xem tại đây

5. Nộp hồ sơ trực tiếp 

Tạm thời không áp dụng.