TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHÔNG CHÍNH QUY 2018

Ngày: 16/03/2015

 

Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHÔNG CHÍNH QUY

Bên cạnh đào tạo đại học, cao đẳng chính quy, trường Đại học Bách Khoa ĐHQG Tp.HCM còn đào tạo đại học không chính quy bao gồm hình thức Vừa làm vừa Học (VLVH) và hình thức Đào tạo từ xa qua mạng (ĐTTXa).

 Đại học Vừa làm vừa học: (Tại chức trước đây): xem chi tiết   .

Xét tuyển: np h sơ 2 đt mt năm

  Đt 1: hn chót ngày 04/05/2018

  Đt 2: hn chót ngày 10/11/2018

 

 Đại học Đào tạo từ xa qua mạng: trường ĐHBK tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin (văn bằng Cử nhân) với hình thức đào tạo từ xa qua mạng (đào tạo trực tuyến).

Xem chi tiết

Xét tuyển: nộp hồ sơ 2 đợt mỗi năm 

    Đợt 2: hạn chót ngày 10/11/2018