THÔNG BÁO SỐ 1 (HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC)

Ngày: 10/05/2019

THÔNG BÁO CÁC NGÀNH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC – ĐỢT 2 NĂM 2019

1. Danh sách các ngành tuyển sinh:

Stt

Mã ngành

Ngành

Học tại trường Đại học Bách Khoa

1

7520114

Kỹ thuật Cơ - Điện tử

2

7520103

Kỹ thuật Cơ khí

3

7520207

Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

4

7520201

Kỹ thuật Điện

5

7520216

Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa

6

7580201

Kỹ thuật  Xây dựng

7

7580205

Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông

8

7520130

Kỹ thuật Ô tô

9

7520115

Kỹ thuật Nhiệt

10

7480201

Công nghệ Thông tin

Học tại cơ sở liên kết trường Cao đẳng Điện Lực Tp.Hồ Chí Minh

11

7520201

Kỹ thuật Điện

 

2. Danh sách các n gành học chung lớp chính quy ban ngày, không mở lớp riêng buổi tối (do không đủ số lượng)

Stt

Mã ngành

Ngành

1

7580202

Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy

2

7580210

Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng

3

7520503

Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ

4

7510105

Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng

5

7520301

Kỹ thuật Hóa học

6

7540101

Công nghệ Thực phẩm

7

7420101

Công nghệ Sinh học

8

7850101

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

9

7520320

Kỹ thuật Môi trường

10

7520501

Kỹ thuật Địa chất

11

7520120

Kỹ thuật Hàng không

12

7520118

Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp

13

7520207

Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

14

7520401

Vật lý Kỹ thuật

15

7510601

Quản lý Công nghiệp

16

7540204

Công nghệ Dệt may

17

7520312

Kỹ thuật Dệt

18

7520309

Kỹ thuật Vật liệu

- Nhập học theo ngành đã trúng tuyển và cam kết học chung với các lớp Chính quy ban ngày

- Đăng ký chuyển qua các ngành có mở lớp riêng, học ngoài giờ hành chính (mục 1) và nhập học

- Bảo lưu kết quả trúng tuyển để xét nhập học vào  năm 2020

- Rút lại hồ sơ và lệ phí

Liên hệ tại Phòng Đào Tạo (A4-201) trước ngày 22/11/2019 (giờ hành chánh).

Không giải quyết các trường hợp chuyển ngành, rút hồ sơ sau ngày 22/11/2019.