DANH SÁCH XÉT TUYỂN VÀO HỆ ĐẠI HỌC VLVH NĂM 2016 (chính quy sang đợt tháng 12/2016)

Ngày: 02/12/2016

Danh Sách tra cứu diện Chính Quy chuyển sang hệ VLVH (Cập nhật ngày 06/01/2017)

Bấm vào đây để tra cứu thông tin

Lưu ý :

+ Sinh viên tra cứu theo MSSV cũ (theo hồ sơ sinh viên đã nộp)