KẾT QUẢ XÉT TUYỂN / THI TUYỂN HỆ VLVH / ĐTTXa ĐỢT 2 NĂM 2016 (cập nhật ngày 12/12/2016)

Ngày: 02/12/2016

Danh Sách tra cứu tuyển sinh tháng 11 năm 2016

hệ Vừa Làm Vừa Học / Đào Tạo Từ Xa

Bấm vào đây để tra cứu thông tin

Lưu ý :

- Sinh viên tra cứu theo [họ tên] + [ngày tháng năm sinh (6 ký tự)]

vd: + Thí sinh Nguyễn Văn An sinh ngày 04/06/88 thì nhập là: nguyenvanan040688

      + Trường hợp thí sinh chỉ có năm sinh thì tra cứu theo [họ tên] + [123456]