KẾT QUẢ TUYỂN SINH / DANH SÁCH THI ĐẠI HỌC KHÔNG CHÍNH QUY HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 2 NĂM 2017

Ngày: 22/11/2017

Tra cứu kết quả tuyển sinh tại đây


Lưu ý :

+ Sinh viên tra cứu theo số Chứng minh Nhân dân hoặc mã hồ sơ đăng ký