Phụ lục 1

Ngày: 04/08/2021

 

Phụ lục 1. LỊCH XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ NỘP HỒ SƠ TÂN SINH VIÊN

(Đính kèm thông báo số:         /ĐHBK-ĐT, ngày       tháng 7 năm 2021)

1.      Thời gian hệ Bằng 2

STT

Nội dung

Mốc thời gian

 

Phương thức

thực hiện

I.                    

Đợt nhập học 1

1

Tạo hồ sơ xác nhận nhập học, xác nhận nhập học

06/8 –

trước 10g00 ngày 10/8/2021

Trực tuyến

2

Kiểm tra tình trạng xác nhận nhập học

Trực tuyến

3

Thanh toán học phí tạm ứng và các khoản thu hộ/chi hộ

Từ 06/8 - Trước 17g00 ngày 12/8

Theo thông báo các khoản thu nhập học

4

Gửi bộ hồ sơ tân sinh viên đến trường

Bưu điện

 

2.      Thời gian hệ VLVH - đợt 1/ tháng 11-2021

STT

Công đoạn tuyển sinh

Thời gian

Công việc cần làm

1

Kết thúc đợt 1 đăng ký xét tuyển

31/10/2021

Lấy danh sách, gọi nhập học đợt 1

(dự kiến các ngành gọi nhập học)

2

Tạo hồ sơ nhập học, nộp hồ sơ nhập học đợt 1

02/11 – 11/11/2021

Sau đợt 1, tập hợp danh bảng điểm SV -> Khoa miễn môn

3

Kết thúc đợt 2 đăng ký xét tuyển

11/11/2021

Lấy danh sách, gọi nhập học đợt 2

Thống kê báo báo HĐTS -> Thông báo

4

Thông báo mở ngành / hủy ngành

12/11/2021

Danh sách ĐKMH bổ túc
Xếp TKB bổ túc (không tổ chức cho TNĐH)

5

Tạo hồ sơ nhập học, nộp hồ sơ nhập học đợt 2

29/11- 5/12

Sau đợt 2, tập hợp danh bảng điểm SV -> Khoa miễn môn

6

Đăng ký môn học bổ túc kiến thức

7-9/12/2021

DS đăng ký, tính tiền học phí, đưa DS Bkpay

7

Nộp hồ sơ bảng giấy

20/11-21/11/2021

Tăng cường nhân sự nhận hồ sơ

8

Đóng tiền học bổ túc kiến thức

13/12/2021

Thu trực tiếp Bkpay (OCB)

9

Công bố KQ TS

3/1/2022

Báo cáo, Công bố điểm miễn