Phụ lục 2

Ngày: 04/08/2021

 

Phụ lục 2. CÁC GIẤY TỜ CẦN TRONG HỒ SƠ NĂM 2021

(Đính kèm thông báo số:         /ĐHBK-ĐT, ngày       tháng 7 năm 2021)

STT

Loại giấy tờ

SL

Ghi chú

1

Lý lịch sinh viên

1

In tại Phần mềm MyBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Nhập học.

Tân sinh viên in sau khi hoàn tất việc khai báo lý lịch nhập học.

2

Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp

THPT 2021/ Giấy miễn thi

1

- Bản chính

- Nếu miễn thi: quyết định miễn thi và     danh sách có tên thí sinh.

3

CMND/Passport/CCCD

 

1

Bản sao có công chứng

 

4

Học bạ THPT lớp 10, 11, 12

 

1

Bản sao có công chứng đầy đủ thông tin của cuốn học bạ THPT (đối với thí sinh xét tuyển học bạ hệ VLVH)

5

Giấy khai sinh

1

Bản sao công chứng hoặc bản trích lục

6

Giấy Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời/ Bằng tốt nghiệp THPT (thí sinh tốt nghiệp trước năm 2021)

1

Bản sao công chứng/Bản sao bằng THPT

7

Hình thẻ 3x4

1

-Lấy từ tập tin hình ảnh của tiệm ảnh.

(Lưu ý: sinh viên không chụp lại hình thẻ đã được in).

- Hình này sẽ được dùng để in thẻ sv.

- Quy cách tập tin hình ảnh thí sinh xem tại trang tuyensinh.hcmut.edu.vn >> ĐH chính quy >> Thông tin nhập học.

8

Bằng tốt nghiệp ĐH/CĐ (VLVH, ĐTTXa)

1

Bản sao công chứng

9

Bảng điểm ĐH/CĐ (VLVH, ĐTTXa)

2

Bản sao công chứng