TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHÔNG CHÍNH QUY 2019

Ngày: 16/03/2015

 

Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHÔNG CHÍNH QUY

Bên cạnh đào tạo đại học, cao đẳng chính quy, trường Đại học Bách Khoa ĐHQG Tp.HCM còn đào tạo đại học không chính quy bao gồm hình thức Vừa làm vừa Học (VLVH) và hình thức Đào tạo từ xa qua mạng (ĐTTXa).

 Đại học Vừa làm vừa học: (Tại chức trước đây): xem chi tiết   .

Xét tuyển: np h sơ 2 đt mt năm

  Đt 1: hn chót ngày 26/04/2019

  Đt 2: hn chót ngày 15/11/2019

 

Đại học Đào tạo từ xa qua mạng: trường ĐHBK tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin (văn bằng Cử nhân) với hình thức đào tạo từ xa qua mạng (đào tạo trực tuyến).

Xem chi tiết .

Xét tuyển: nộp hồ sơ 2 đợt mỗi năm 

    Đợt 1: hạn chót ngày 17/05/2019

    Đợt 2: hạn chót ngày 15/11/2019