TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUI BẰNG 2 VÀ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NĂM 2019

Ngày: 17/03/2015

 

Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC BẰNG 2 VÀ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY 

 Đại học Chính Quy Bằng 2: xem chi tiết tại đây

Bằng K chính qui (văn bằng 2) do Trưng Đi hc Bách Khoa cấp


Xét tuyển thng:

Np h: hn chót ngày 10/07/2019

 

Thi tuyển:

Nộp hồ sơ: hạn chót ngày 10/07/2019

Ngày thi: 28/07/2019

o Đi tưng đưc xét tuyn thng: áp dụng cho các đối tượng đã tốt nghiệp đại học chính quy tại Trường Đại Học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia Tp. HCM (kể cả theo các tên gọi trước đây)

o Đi tưng tham gia thi tuyn: Chỉ nhận hồ sơ của thí sinh đã có bằng 1 đại học chính quy công lập (không xét các diện liên thông, hoàn chỉnh đại học).

 

 Đại học Liên Thông Chính Quy: xem chi tiết tại đây.

    Bằng kỹ sư chính quy do Trường Đại học Bách Khoa cấp


Thi tuyển:

Nộp hồ sơ: hạn chót ngày 10/07/2019

Ngày thi: 28/07/2019

 Đi tưng tham gia thi tuyn: sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng ngành Bảo dưỡng công nghiệp tại Trường Đại học Bách Khoa có điểm trung bình tốt nghiệp từ 6,0/10 trở lên.