TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NĂM 2020

Ngày: 16/03/2020

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và thông báo từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia TP.HCM tạm thời dời lịch tuyển sinh đại học liên thông chính quy năm 2020 cho đến khi có thông báo mới từ. Rất xin lỗi vì sự bất tiện này.

Trân trọng./.