KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY BẰNG 2 NĂM 2015

Ngày: 06/08/2015

KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY BẰNG 2 NĂM 2015.

Danh sách sắp xếp theo số báo danh

 

Số báo danh Họ                 Tên      Ngày sinh   Toán    AV               Ghi chú

=====================================================================================

 QSB-000001 Lương Xuân         An       01/02/1989  7,00    4,00                

 QSB-000002 Nguyễn Hoàng       Ân       03/07/1987  8,50    7,00             TT 

 QSB-000003 Hồ Tân             Biên     17/05/1987  9,00    7,75             TT 

 QSB-000004 Nguyễn Yên         Bình     03/05/1992  9,75    9,50             TT 

 QSB-000005 Nguyễn Thành       Can      28/07/1991  8,50    7,50             TT 

 QSB-000006 Hồ Xuân            Cảnh     08/05/1988  8,25    8,50             TT 

 QSB-000007 Nguyễn Thành       Công     02/12/1993  8,00    9,50             TT 

 QSB-000008 Lê Thị Kim         Dung     17/04/1979  6,25    7,50             TT 

 QSB-000009 Hoàng Tiến         Duy      21/10/1986  4,25    7,50                

 QSB-000010 Nguyễn Phương      Duy      10/07/1991  5,50    4,25                

 QSB-000011 Nguyễn Phúc Đức    Duy      06/06/1989  4,75    7,00                

 QSB-000012 Nguyễn Tuấn        Duy      06/10/1988  9,25    6,50             TT 

 QSB-000013 Nguyễn Hữu         Dũng     20/06/1991  8,25    5,75             TT 

 QSB-000014 Âu Dương           Đường    20/09/1992  8,50    8,25             TT 

 QSB-000016 Nguyễn Hoàng              23/03/1989  4,75    5,75                

 QSB-000017 Tạ Quang                  01/02/1988  8,25    6,50             TT 

 QSB-000018 Nguyễn Thanh       Hải      26/09/1987  3,00                        

 QSB-000019 Nguyễn Trần Tuấn   Hải      11/11/1990  4,75    5,75                

 QSB-000020 Hồ Hữu             Hậu      18/10/1991  5,00    8,25             TT 

 QSB-000021 Nguyễn Quốc        Hiệu     20/09/1990  9,00    6,00             TT 

 QSB-000024 Nguyễn Nhật        Huy      26/11/1991  7,50    8,50             TT 

 QSB-000025 Trần Đức           Huy      07/09/1986  3,50    6,50                

 QSB-000026 Võ                 Huy      07/03/1988  8,25    9,00             TT 

 QSB-000027 Võ Trọng           Huy      10/01/1988  4,25    4,50                

 QSB-000028 Nguyễn Phú         Huỳnh    29/05/1982  5,25    8,50             TT 

 QSB-000029 Dương Văn          Hưng     23/02/1988  8,50    5,00             TT 

 QSB-000030 Đặng Thị Lan       Hương    25/02/1980  7,00    9,50             TT 

 QSB-000031 Nguyễn Minh        Khang    28/08/1991  6,25    8,50             TT 

 QSB-000032 Trần Quang Hồng    Khánh    07/08/1990  8,50    6,50             TT 

 QSB-000033 Nguyễn Sỹ          Khoa     22/11/1982  4,75    7,75                

 QSB-000034 Nguyễn Quốc        Lâm      20/08/1988  6,00    5,25             TT 

 QSB-000035 Bùi Hoàng Thanh    Long     16/10/1988  6,50    8,50             TT 

 QSB-000036 Nguyễn Cao Hoàng   Long     20/03/1991  6,50    7,50             TT 

 QSB-000037 Nguyễn Doãn Chí    Luân     28/02/1982  8,75    7,50             TT 

 QSB-000038 Lê Quang           Luật     29/07/1991  5,25    9,25             TT 

 QSB-000039 Huỳnh              Minh     02/03/1991  4,50                        

 QSB-000040 Nguyễn Duy         Nam      14/01/1983  5,00    5,50             TT 

 QSB-000041 Nguyễn Hải         Nam      01/10/1989  8,25    9,00             TT 

 QSB-000042 Nguyễn Quốc        Nam      03/01/1984  4,25    5,00                

 QSB-000044 Đặng Thảo          Nhi      01/10/1992  5,50    7,00             TT 

 QSB-000045 Võ                 Phát     22/06/1991  9,50    6,75             TT 

 QSB-000046 Nguyễn Ngọc        Phi      04/10/1990  8,00    5,25             TT 

 QSB-000047 Kiều Đình          Phương   21/07/1989  5,25    7,25             TT 

 QSB-000048 Nguyễn Đình        Phương   10/02/1990  5,75    4,50                

 QSB-000049 Nguyễn Thị         Phượng   28/03/1990  9,50    7,50             TT 

 QSB-000050 Nguyễn Nhựt        Quang    25/11/1992 10,00    8,75             TT 

 QSB-000051 Đinh Thiện         Quân     05/11/1990  6,75    9,75             TT 

 QSB-000052 Ngô Trí            Quốc     06/03/1991  6,50    7,25             TT 

 QSB-000053 Lê Anh             Sơn      20/10/1985  6,50    4,25                

 QSB-000054 Phạm Minh          Tâm      16/10/1991  7,50    9,25             TT 

 QSB-000055 Nguyễn Văn         Tần      13/06/1988  4,00    3,25                

 QSB-000056 Nguyễn Tấn         Thành    16/10/1991  9,50    9,00             TT 

 QSB-000057 Nguyễn Tiến        Thành    10/03/1989  5,75    4,00                 

 QSB-000058 Nguyễn Đức         Thịnh    15/08/1992  9,50    8,50             TT 

 QSB-000059 Nguyễn Ngọc        Thịnh    17/02/1992  9,00    8,50             TT 

 QSB-000060 Lê Văn             Thông    10/05/1988  5,50    5,00             TT 

 QSB-000061 Nguyễn Nhật        Tiên     03/10/1986  8,25    8,25             TT 

 QSB-000063 Trần Thanh         Toàn     21/06/1983  6,25    6,25             TT 

 QSB-000064 Đinh Thị Huyền     Trang    06/02/1991  5,50    7,50             TT 

 QSB-000065 Võ Nguyễn Hải      Triều    08/11/1991  7,50    9,50             TT 

 QSB-000066 Trần Minh          Trí      26/09/1990  9,00    7,75             TT 

 QSB-000067 Nguyễn Thị Hoài    Trúc     10/08/1985  4,25    6,25                

 QSB-000068 Lý Thanh           Tuấn     19/06/1991  5,50    5,50             TT 

 QSB-000069 Nguyễn Thanh       Tuấn     01/01/1990  7,00    9,00             TT 

 QSB-000070 Tiết Minh          Tuấn     15/07/1986  3,50    8,50                

 QSB-000071 Tạ Thanh           Tùng     22/03/1989  8,00    7,00             TT 

 QSB-000073 Nguyễn Thị Thúy    Uyên     06/11/1992  8,00    7,00             TT 

 QSB-000075 Vũ Đại             Việt     27/09/1990  8,00    7,75             TT 

 QSB-000076 Phạm Thành         Vinh     16/12/1987  7,00    8,50             TT 

 QSB-000077 Phạm Đình Lê              18/08/1991  8,75    8,00             TT 

 QSB-000078 Võ Huy                    04/03/1982  7,50    6,75             TT