KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2015

Ngày: 06/08/2015

KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2015.

Danh sách sắp xếp theo số báo danh

 

Số báo danh Họ                 Tên      Ngày sinh   Toán    CTM     CN CTM   Ghi chú

=====================================================================================

 QSB-500001 Nhan Trần Trường   An       20/02/1993  4,75    8,75    8,50        

 QSB-500002 Trần Bỉnh          An       14/09/1993  4,75    4,75    7,25        

 QSB-500003 Trương Tuấn        Anh      15/05/1993  4,25    0       1,00        

 QSB-500004 Nguyễn Đình        Bản      12/08/1993  5,75    1,75    1,25        

 QSB-500005 Trần Văn           Bến      08/04/1992  5,00    5,00    3,00        

 QSB-500006 Nguyễn Công        Chính    21/03/1994  4,50    0       3,50        

 QSB-500007 Nguyễn Văn         Diện     10/03/1993  7,25    7,00    8,50     TT 

 QSB-500008 Nguyễn Đông        Du       06/05/1992  6,25    8,75    9,00     TT 

 QSB-500009 Lê Văn             Duy      08/11/1994  5,50    5,00    6,75     TT 

 QSB-500010 Ngô Hoàng          Duy      30/01/1994  7,25   10,00    8,25     TT 

 QSB-500011 Thân Hoàng         Duy      25/11/1992  5,25    7,25    9,25     TT 

 QSB-500012 Nguyễn Khoa        Đăng     21/09/1994  5,00    2,00    6,50        

 QSB-500013 Nguyễn Đăng        Đạt      04/12/1991  4,75    3,50    4,50        

 QSB-500014 Võ Duy             Điện     21/02/1994  5,00    3,00    4,25        

 QSB-500015 Hoàng Huy          Giang    15/08/1993  5,25    8,00    7,25     TT 

 QSB-500016 Nguyễn Văn         Gulíst   22/03/1993  4,50    6,50    9,25        

 QSB-500017 Lâm Khánh          Hào      19/12/1992  4,75    5,75    5,50        

 QSB-500018 Huỳnh Tuấn         Hải      16/10/1992  4,50    3,75    9,00        

 QSB-500019 Đoàn Phúc          Hậu      02/11/1993  4,75    5,25    7,50        

 QSB-500020 Phan Nhân          Hậu      13/10/1994  5,00    6,50    9,00     TT 

 QSB-500021 Huỳnh Thành        Hiếu     03/11/1992  6,50    6,75    8,25     TT 

 QSB-500022 Nguyễn Lê Trung    Hiếu     13/03/1994  5,75    7,75    8,25     TT 

 QSB-500023 Lương Lưu Minh     Hiển     29/06/1992  4,00    4,75    7,50        

 QSB-500024 Lương Thế          Hiển     28/10/1990  8,50    3,75    8,50        

 QSB-500025 Huỳnh Văn          Hiểu     08/02/1993  5,50    3,25    5,75        

 QSB-500026 Nguyễn Quang       Hoàng    01/03/1993  6,50    6,75    6,00     TT 

 QSB-500027 Nguyễn Trần        Hoàng    28/04/1994  5,00    7,00    7,00     TT 

 QSB-500028 Phạm Thiên         Huy      01/08/1994  6,00    4,25    7,25         

 QSB-500029 Tô Nguyễn Thái     Huy      12/07/1993  7,50    8,75    8,50     TT 

 QSB-500030 Nguyễn Văn         Hường    10/03/1993  3,00    3,25    6,75        

 QSB-500031 Nguyễn Ngọc Huy    Hùng     17/05/1993  4,50    0       3,00        

 QSB-500032 Trần Huỳnh Ngọc    Hữu      15/06/1991  5,50    3,50    5,50        

 QSB-500033 Nguyễn Phúc        Khang    06/01/1993  6,75    7,00    9,00     TT 

 QSB-500034 Lại Thị Kim        Khánh    01/07/1993  5,00    7,75    9,00     TT 

 QSB-500035 Nguyễn Hữu         Khánh    21/10/1994  5,50    9,00    9,25     TT 

 QSB-500036 Hồ Thiện           Khiêm    28/12/1994  4,75    8,75    8,75        

 QSB-500037 Nguyễn Ngọc Đăng   Khoa     11/11/1989  5,50    3,00    5,75        

 QSB-500038 Phạm Văn           Khoa     01/06/1993  4,50    3,50    3,00        

 QSB-500039 Trần Đăng          Khoa     28/08/1994  4,50    2,25    0        

 QSB-500040 Bạch Ngọc Hồng     Kiệt     19/04/1994  7,50    8,25    9,25     TT 

 QSB-500041 Nguyễn Văn         Kiệt     30/08/1992  4,00    8,50    8,00        

 QSB-500042 Đặng Trần          Lãm      18/02/1992  7,00    7,50    8,50     TT 

 QSB-500043 Nguyễn Vũ Ngọc     Linh     08/10/1994  6,50    7,50    8,50     TT 

 QSB-500044 Trần Tuấn          Long     09/11/1993  6,50    6,50    6,50     TT 

 QSB-500045 Trần Đại           Lộc      29/01/1993  5,25    7,00    9,00     TT 

 QSB-500046 Trần Xuân          Lộc      12/04/1993  6,25    7,00    8,50     TT 

 QSB-500048 Phùng Trọng        Mạnh     02/06/1990  5,50    5,75    8,25     TT 

 QSB-500049 Trần Hoài          Nghĩa    02/04/1989  6,25    2,50    4,25        

 QSB-500050 Võ Hồng            Nguyên   23/09/1992  6,00    8,00    8,00     TT 

 QSB-500051 Phạm Thành         Nhân     19/01/1994  6,50    8,75    8,25     TT 

 QSB-500052 Hồ Thụy Bảo        Như      26/11/1993  4,25    7,75    5,50        

 QSB-500053 Nguyễn Tuấn        Phát     01/09/1992  5,50    2,75    6,75        

 QSB-500054 Võ Thanh           Phong    26/05/1993  6,25    8,00    8,75     TT 

 QSB-500055 Bùi Quốc           Phương   19/01/1992  5,75    7,75    7,75     TT 

 QSB-500056 Lê Thanh           Phương   04/04/1990  5,25    2,50    0        

 QSB-500057 Tống Nhựt          Phương   17/04/1993  6,00    9,00    8,00     TT 

 QSB-500058 Nguyễn Trần        Phúc     18/12/1992  4,50    3,00    3,00        

 QSB-500059 Huỳnh Minh         Quân     20/10/1994  6,25    8,75    7,75     TT 

 QSB-500060 Trần Hoàng         Quân     24/09/1994  8,25    8,25    9,25     TT 

 QSB-500061 Nguyễn Duy         Tân      21/12/1993  7,50    9,25    9,25     TT 

 QSB-500062 Trần Huỳnh Minh    Tân      08/11/1993  6,25    6,00    9,75     TT 

 QSB-500063 Trần Văn           Tân      15/08/1992  6,50    6,00    6,50     TT 

 QSB-500064 Lưu Minh           Tài      08/06/1994  5,75    7,25    7,25     TT 

 QSB-500065 Đặng Vũ            Thanh    10/01/1992  6,25    8,50    7,25     TT 

 QSB-500066 Nguyễn Văn         Thái     30/04/1993  6,25    8,00    8,25     TT 

 QSB-500067 Nguyễn Đình        Thắng    05/06/1992  5,25    7,50    5,50     TT 

 QSB-500068 Chung Minh Khương  Thiên    25/07/1993  5,50    7,25    6,25     TT 

 QSB-500069 Nguyễn Trọng       Thiên    19/08/1993  5,75    6,75    7,50     TT 

 QSB-500070 Huỳnh Quốc         Thông    05/01/1992  5,50    1,00    4,25        

 QSB-500071 Trần Bá            Thông    12/02/1993  4,00    3,00    3,50        

 QSB-500072 Cao Thanh          Tín      17/03/1990  5,50    2,00    2,00        

 QSB-500073 Trần Mạnh          Toàn     17/04/1992  6,00    6,75    9,00     TT 

 QSB-500074 Võ Đình            Trình    12/08/1992  5,25    1,50    6,75        

 QSB-500075 Hồ Minh            Trí      13/03/1993  6,50    6,75    8,75     TT 

 QSB-500076 Phùng Anh          Tuấn     23/10/1994  4,75    5,00    7,25        

 QSB-500077 Trần Phương        Tuấn     28/09/1993  5,00    2,50    3,25        

 QSB-500078 Trịnh Thanh        Tùng     20/12/1994  7,00    8,50    8,75     TT 

 QSB-500079 Huỳnh Quang               05/12/1991  5,50    6,25    8,75     TT 

 QSB-500080 Đinh Tuấn                 04/07/1991  5,00    8,50    5,50     TT