Ngành Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Website: http://www.dce.hcmut.edu.vn/

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng thuộc Khoa Kỹ thuật Xây dựng.

1. TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH:

Chương trình đào tạo chuyên ngành Vật liệu Xây dựng dành cho những sinh viên có sở thích và đam mê về nghiên cứu chế tạo, quản lý kỹ thuật và công nghệ sản xuất các sản phẩm Vật liệu Xây dựng phục vụ cho công nghiệp xây dựng công trình dân dụng công nghiệp cũng như cơ sở hạ tầng.

Chương trình của ngành Vật liệu Xây dựng sẽ đào tạo ra kỹ sư Xây dựng, chuyên ngành Vật liệu xây dựng, có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, đáp ứng nhu cầu lao động có trình độ kỹ thuật cao của đất nước.

- Triển vọng Nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Vật liệu Xây dựng sẽ làm việc với vai trò của người kỹ sư Xây dựng trong các dự án xây dựng với vai trò của người giám sát và kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng, kiểm định chất lượng của toàn bộ công trình xây dựng. Ngoài ra, sinh viên cũng có cơ hội làm việc trong các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, hoặc cấu kiện xây dựng đúc sẵn với vai trò của người kỹ sư giám sát chất lượng sản xuất sản phẩm.

Các công ty thường tuyển dụng kỹ sư Xây dựng chuyên ngành Vật liệu Xây dựng tốt nghiệp tại Trường Đại học Bách Khoa: công ty xi măng Holcim Việt Nam, Công ty xi măng Nghi Sơn, công ty xi măng Hà Tiên, công ty bê tông Lê Phan, công ty bê tông ly tâm Thủ Đức, công ty bê tông 6, công ty bê tông Phan Vũ, công ty xây dựng Cotecons, Công ty Xây dựng Cofico, Công ty xây dựng và địa ốc Hòa Bình, công ty Sika Việt Nam,…

- Các điểm nổi bật

Điểm mạnh và khác biệt của chương trình đào tạo chuyên ngành Vật liệu Xây dựng tại Trường Đại học Bách khoa là luôn cập nhật với thực tiễn sản xuất của công nghiệp sản xuất VLXD và với những chương trình đào tạo tiên tiến trong khu vực Châu Á. Đặc điểm này hình thành dựa trên cơ sở vật chất, thiết bị thí nghiệm đầy đủ cùa phòng thí nghiệm VLXD và đội ngũ giảng viên có trình độ; học hàm; học vị cao tốt nghiệp từ nhiều nước trên thế giới.

2. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH:  Xem chi tiết

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: Từ khóa 2014200820092010201120122013

Để đảm bảo chất lượng đào tạo, phù hợp xu thế phát triển mới của đất nước, đáp ứng các quy định của nhà nước, cơ quan chủ quản, và đặc biệt là đáp ứng nhu cầu các bên liên quan trọng yếu, từ đó giữ vững và phát huy vai trò và trách nhiệm của mình, nhà trường chủ trương cung cấp các chương trình đào tạo (CTĐT) tiên tiến, cập nhật. Do đó, sau khi hoàn thành một chu kỳ đào tạo, nhà trường sẽ tiến hành rà soát, đánh giá CTĐT nhằm cập nhật và đổi mới trên phạm vi toàn trường. Cụ thể, trong những năm gần đây nhà trường đã đổi mới CTĐT vào các năm 2002, 2008, và 2014. Quá trình này có sự tham gia của các bên liên quan trọng yếu như: nhà sử dụng lao động, cựu sinh viên, sinh viên, và giảng viên, và dựa trên các quy định của Luật Giáo dục đại học và các cơ quan chủ quản. Trong lần đổi mới CTĐT vào năm 2014, nhà trường áp dụng mô hình CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate), để xây dựng CTĐT nhằm giúp người học đáp ứng các yêu cầu của xã hội và các bên liên quan về kiến thức và kỹ năng. Bên cạnh đó, trong quá trình vận hành, nhà trường cho phép thay đổi và hiệu chỉnh nhỏ nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu phát sinh mới và cấp thiết.

Tính từ năm 2009 đến nay trường đã có 9 chương trình được công nhận đạt chuẩn AUN-QA; 07 chương trình được công nhận bởi CTI – ENAEE (EUR-ACE); và đặc biệt là 02 chương trình đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn ABET.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:  từ khóa 2014 về sautừ khóa 2013 trở về trước

Đối với một chương trình đào tạo (CTĐT), mục tiêu đào tạo (MTĐT) đóng vai trò quan trọng, bởi nó xác định rõ lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể của CTĐT, bối cảnh hoạt động nghề nghiệp; phản ánh sứ mạng của trường/khoa và nhu cầu của các bên liên quan về những trình độ năng lực, phẩm chất … mà người học được trang bị. MTĐT sẽ quyết định cấu trúc chương trình và nội dung giáo dục đại học. Do đó, tại trường ĐH Bách Khoa tất cả CTĐT đều có MTĐT rõ ràng, cụ thể.

Theo đó, MTĐT được xây dựng dựa trên sứ mạng của trường và khoa và phù hợp với sự phát triển của ngành, có thể thích nghi với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ. MTĐT của từng CTĐT được xây dựng mới/cập nhật cùng với việc xây dựng mới/cập nhật CTĐT theo quy định và hướng dẫn của nhà trường. Các MTĐT sau khi được xây dựng, được phản biện bởi các chuyên gia và được đánh giá bởi Hội đồng Khoa học và Đào tạo của khoa.

Các MTĐT sau đó được cụ thể hoá thành các chuẩn đầu ra (CĐR) của CTĐT, trong đó thể hiện cụ thể những trình độ năng lực chuyên môn về kiến thức, kỹ năng, thái độ mà người học có thể đạt được vào thời điểm tốt nghiệp. Đối với các CTĐT 2014, các CĐR được xây dựng theo một quy trình chặt chẽ, khoa học trong đó CĐR phù hợp với MTĐT, phản ánh sứ mạng của trường, khoa. Trong quá trình xây dựng CĐR, các bên liên quan bao gồm giảng viên, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, và sinh viên được lấy ý kiến thông qua các hình thức khảo sát và/hoặc hội thảo, phỏng vấn sâu. CĐR được xây dựng chi tiết đến cấp độ 3 (cho CTĐT) và cấp độ 4 (cho môn học).

Cấu trúc của tất cả các CTĐT tại trường ĐHBK được xây dựng dựa trên cấu trúc CTĐT khung quy định bởi trường ĐH Bách Khoa. Cấu trúc CTĐT khung bao gồm các khối kiến thức từ kiến thức giáo dục đại cương đến khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. Trong đó, khối kiến thức giáo dục đại cương nhằm cung cấp nền tảng lý luận, toán và khoa học tự nhiên, chính trị, xã hội …; còn khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản của ngành đào tạo theo diện rộng và sâu của lĩnh vực đào tạo.

5. CÁC ĐỀ TÀI TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN:

TT

Tên đề tài

Cấp, mã số

Kết quả, nội dung chủ yếu

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện (từ năm đến năm)

Ghi chú

1

Triển khai xây dựng thực nghiệm nhà lắp ghép giá thành thấp cho vùng ĐBSCL

Cấp Bộ

 

Tốt

PGS.TS.Nguyễn Văn Chánh

12 tháng

02/1998-01/1999

 

2

Nghiên cứu thực nghiệm chế tạo các sản phẩm vật liệu xây dựng nhẹ trên cơ sở xi măng không phá hủy sợi thực vật

Cấp Bộ

 

Tốt

GS.TSKH.Võ Đình Lương

1998

 

3

Nghiên cứu chế tạo các panel nhẹ rỗng lắp ghép nhà ở rẻ tiền phục vụ cho vùng dân cư mới ven đô thị và vùng ĐBSCL

Sở Khoa Học & Công Nghệ - UBND TPHCM

Khá

PGS.TS.Nguyễn Văn Chánh

18 tháng

07/1999-12/2000

 

4

Ứng dụng công nghệ và thiết bị chế tạo nhà khung thép nhẹ trên nền cọc cho vùng ngập lũ vùng ĐBSCL

Bộ khoa học công nghệ và môi trường

Xuất sắc

PGS.TS.Nguyễn Văn Chánh

24 tháng

10/2000-09/2002

 

5

Nghiên cứu giải pháp ổn định bê tông trong xây dựng các công trình xây dựng ở vùng ngập mặn đặc trưng như ở Cần Giờ TP. HCM

Cấp Bộ

 

Tốt

ThS.Huỳnh Thị Hạnh

2004

 

6

Nghiên cứu công nghệ bê tông nhẹ sử dụng cho các công trình xây dựng

Trọng điểm ĐHQG

Tốt

PGS.TS.Nguyễn Văn Chánh

18 tháng

04/2001-10/2002

 

7

Nghiên cứu sử dụng xà bần xây dựng để chế tạo vật liệu xây dựng

Đề tài cấp Thành phố

Tốt

ThS.Cù Khắc Trúc

2002

 

8

Nghiên cứu sử dụng các hóa chất Polime để làm phụ gia sản xuất các loại vữa, bê tông đặc biệt ứng dụng cho các công trình xây dựng

Đề tài cấp trường

Tốt

PGS.TS.Nguyễn Văn Chánh

12 tháng 04/2001-03/2002

 

9

Nghiên cứu chế tạo tro trấu từ vỏ trấu để làm phụ gia hoạt tính cho xi măng và bê tông

Đề tài cấp trường

Khá

PGS.TS.Nguyễn Văn Chánh

18 tháng 09/1996-03/1998

 

10

Nghiên cứu chế tạo bê tông  rỗng cho các công trình đô thị  công cộng – một vật liệu thiên môi trường

Cấp Bộ - ĐH Quốc Gia TPHCM

Khá

PGS.TS.Nguyễn Văn Chánh

2006 – 2008

 

11

Nghiên cứu chế tạo bê tông chịu nhiệt ở nhiệt độ 13500 C trên cơ sở ximăng sử dụng với cốt liệu samôt

Đề tài cấp trường

Khá

ThS.Nguyễn Hùng Thắng

2001

 

12

Nghiên cứu chế tạo sét không nung từ nguyên liệu sét hoàng thổ Việt nam

Đề tài cấp trường

Tốt

ThS.Nguyễn Hùng Thắng

2007

 

13

Nghiên cứu bê tông cốt sợi Bazan để sử dụng cho các công trình đặc biệt chịu tải trọng động và trong môi trường xâm thực: cầu cảng, thủy lợi, công trình biển...

Đề tài cán bộ giảng dạy trẻ

Tốt

TS.Trần Văn Miền

2004-2005

 

14

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố nguyên vật liệu thành phần đến hệ số khuếch tán ion clo trong bêtông

Đề tài cấp trường

Tốt

TS.Trần Văn Miền

2010-2011

 

15

Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ bền và mô phỏng dự đoán độ bền của BT và BTCT trong môi trường biển

Cấp Bộ - ĐH Quốc Gia TPHCM

Tốt

TS.Trần Văn Miền

2011-2012

 

16

Nghiên cứu tận dụng xỉ thải công nghiệp của các nhà máy luyện thép để sản xuất gạch lát vỉa hè phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng than thiện với môi trường

Sở Khoa Học & Công Nghệ - UBND TPHCM

Khá

TS.Trần Văn Miền

2010-2012

 

17

Nghiên cứu chất kết dính sử dụng cho đồng muối được chế tạo trên cơ sở Clinker xi măng Portland với các loại phụ gia.

Đề tài cán bộ giảng dạy trẻ

Khá

ThS.Nguyễn Ngọc Thành

12 tháng

2004

 

18

Nghiên cứu ứng dụng Metacaoline để nâng cao độ bền hóa học của xi măng portland

Cấp Trường

Khá

ThS.Nguyễn Ngọc Thành

12 tháng

2006

 

 

6. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, BÀI BÁO KHOA HỌC TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN:

STT

Tên công trình

Họ tên tác giả

 Nguồn công bố

1

The development of durable  high performance concrete in Viet Nam. JSCE-VIFCEA Joint seminar on concrete engineering  in Viet Nam

Nguyễn Văn Chánh

Viet Nam  Federation of  Civil Engineering Associations- Ho Chi Minh city Society of Civil  Engineers - Japan Society of Civil Engineers, Ho Chi Minh City University of Technology 9/2005

2

Steel fiber reinforced concrete

Nguyễn Văn Chánh

Viet Nam  Federation of  Civil Engineering Associations- Ho Chi Minh city Society of Civil  Engineers - Japan Society of Civil Engineers, Ho Chi Minh City University of Technology 9/2005

3

Use of cheap building material from lightweight panels of foam concrete in low – income housing case study on subtainable material for Viet Nam

Nguyễn Văn Chánh

The 2005 International symposium on advanced engineering Pukyong National University, 12/2005

4

The development of durable  high performance concrete in Viet Nam

Nguyễn Văn Chánh

Viet Nam  Federation of  Civil Engineering Associations- Ho Chi Minh city Society of Civil  Engineers - Japan Society of Civil Engineers, Ho Chi Minh City University of Technology 9/2005

5

Numerical solution to predict the chloride penetration into concrete structures in tidal environment.

Trần Văn Miền

The 19th KKCNN Symposium on Civil Engineering. Kyoto-Japan, 2006

6

Chloride binding isotherms of various cement types.

Trần Văn Miền

The 20th KKCNN Symposium on Civil Engineering. KAIST-Korea, 2007

7

Model of fatigue deformation of plain concrete under flexural cyclic load.

Trần Văn Miền

The 21th KKCNN Symposium on Civil Engineering. NUS-Singapore, 2008

8

Simulation of fatigue deformation and chloride diffusion coefficient of plain concrete under flexural cyclic load.

Trần Văn Miền

The first Chulalongkorn University – University of Malaya Civil and Environmental Engineering Research Symposium. Bangkok-Thailand, 2008

9

Contribution of C-S-H and Afm hydrates to chloride binding isotherms of various cements.

Trần Văn Miền

The 3rd ACF/VCA 2008. HCM City-Vietnam, 2008

10

Chloride penetration into plain concrete using various cements under flexural cyclic load and tidal environment.

Trần Văn Miền

The first International Conference in Civil Engineering of AUN/SEED-Net. Bangkok-Thailand, March 2009

11

Specify chloride binding isotherms of C-S-H and Afm hydrates in various cement pastes by X-ray Diffraction Rietveld method.

Trần Văn Miền

The 6th Regional Symposium on Infrastructure Development. Bangkok-Thailand, January 2009

12

Properties of Asphalt concrete using steel slag as aggregate.

Trần Văn Miền

The 5th SEATUC Sumposium, 24-24 February 2011, Hanoi, Vietnam

13

Investigation on No fines concrete using steel slag as aggregate.

Trần Văn Miền

The 5th SEATUC Sumposium, 24-24 February 2011, Hanoi, Vietnam

14

Influence of Lithium compound on durability of concrete used for ground slab construction.

Trần Văn Miền

The 4th ACF, Nov 28 – Dec 01, 2010, Taiwan

15

Investigation on High Performance Concrete Used for Pretensioned Spun Concrete Piles.

Trần Văn Miền

The 4th ACF, Nov 28 – Dec 01, 2010, Taiwan

16

Time Dependent Diffusion of Concrete Basing on Accelerated Chloride Migration Test.

Trần Văn Miền

The 4th ASEAN Civil Engineering Conference, Nov 22 – 23, 2011, Yogyakarta, Indonesia

17

Simulation of Chloride Ingress into Concrete Subjected to Tidal Environment Coupled with Flexural Cyclic Load.

Trần Văn Miền

The 22th KKCNN Symposium on Civil Engineering, Chiangmai-Thailand, 2009

18

Elastic coefficient of Loess due to compressive strength

Lê Anh Tuấn

Proceeding of Korea Concrete Institute, Vol.18, No.2, 2006.11

19

Nghiên cứu chế tạo bê tông rỗng cho các công trình đô thi công cộn.

Nguyễn Văn Chánh

Hội nghị toàn quốc: ứng dụng các công nghệ bê tông tiên tiến trong xây dựng tháng 1- 2007 – Hội công nghiệp bê tông Việt Nam

20

Nghiên cứu công nghệ bê tông phun trong xây dựng vỏ hầm và mái dốc.

Nguyễn Văn Chánh

Hội nghị toàn quốc: ứng dụng các công nghệ bê tông tiên tiến trong xây dựng tháng 1- 2007 – Hội công nghiệp bê tông Việt Nam

21

Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình dưỡng hộ chưng áp trong công nghệ sản xuất cấu kiện bê tông cường độ cao.

Nguyễn Văn Chánh

Hội nghị toàn quốc: ứng dụng các công nghệ bê tông tiên tiến trong xây dựng tháng 1- 2007 – Hội công nghiệp bê tông Việt Nam

22

Nghiên cứu bê tông đặc biệt cốt sợi phân tán ứng dụng trong xây dựng các công trình hạ tầng.

Nguyễn Văn Chánh

Hội nghị toàn quốc: ứng dụng các công nghệ bê tông tiên tiến trong xây dựng tháng 1- 2007 – Hội công nghiệp bê tông Việt Nam

23

Công nghệ bê tông tự lèn chất lượng cao để thi công kết cấu bê tông cốt thép công trình nhà cao tầng.

Nguyễn Văn Chánh

Hội nghị toàn quốc : vật liệu xây dựng – thiết bị-  và cộng nghệ mới trong thi công nhà cao tầng tháng 12-2007 – Bộ Xây Dựng – Hội Vật Liệu Xây Dựng

24

Vật liệu mới trong thi công hoàn thiện công trình nhà cao tầng.

Nguyễn Văn Chánh

Hội nghị toàn quốc : vật liệu xây dựng – thiết bị-  và cộng nghệ mới trong thi công nhà cao tầng tháng 12-2007 – Bộ Xây Dựng – Hội Vật Liệu Xây Dựng

25

Phóng xạ tự nhiên trong vật liệu xây dựng.

Nguyễn Văn Chánh

Hội nghị toàn quốc : vật liệu xây dựng – thiết bị-  sử dụng đảm bảo an toàn, thiết bị năng lượng , thân thiện môi trường trong công trình xây dựng tháng 05-2008 – Bộ Xây Dựng – Hội Vật Liệu Xây Dựng

26

Vật liệu chống thấm bền vững cho công trình trong điều kiện nóng ẩm ở Việt Nam.

Nguyễn Văn Chánh

Hội nghị toàn quốc : vật liệu xây dựng – thiết bị -  sử dụng đảm bảo an toàn, thiết bị năng lượng , thân thiện môi trường trong công trình xây dựng tháng 05-2008 – Bộ Xây Dựng – Hội Vật Liệu Xây Dựng

27

Mô phỏng sự thẩm thấu ion clo vào trong bêtông sử dụng ở môi trường thủy triều biển

Trần Văn Miền

Tạp chí Xây dựng số 06/2012

28

Nghiên cứu phương pháp điện hóa sử dụng dung dịch điện phân LiOH để tách muối clo nhằm cải thiện độ bền chống xâm thực cho công trình bêtông cốt thép

Trần Văn Miền

Tạp chí Xây dựng số 07/2012

29

Behavior of Composite Beam Made of Ultra High Performance Concrete.

Bùi Đức Vinh

1st International Conference on Modern Design, Construction and Maintenance of Structures, 10-11 December 2007, Hanoi, Vietnam

30

Perfobond rib shear connection for composite beams

Made of uhpc – experimental study.

Bùi Đức Vinh

Eleventh East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering & Construction (EASEC-11) “Building a Sustainable Environment” November 19-21, 2008, Taipei, TAIWAN

31

Influence of soil grading on properties of compressed cement-soil

Lê Anh Tuấn

KSCE Journal of Civil Engineering, 2010

32

Improvement of the strength of acrylic emulsion polymer-modified mortar in high temperature and high humidity by blast furnace slag

Lê Anh Tuấn

 

KSCE Journal of Civil Engineering, 2009

33

Experimental Study for the Effect of Natural Crack Characteristics on the Chloride Penetration

Vũ Quốc Hoàng

2011, Annual Concrete Conference 7 (ACC7), Rayong, Thailand.

 

34

Experimental study on chloride penetration depth of cracked concrete

Vũ Quốc Hoàng

The twenty-fourth KKCNN Symposium on Civil Engineering, 2011, Japan

35

A concept for 2D model of chloride diffusivity into cracked reinforced concrete structures

Vũ Quốc Hoàng

The twenty-fourth KKCNN Symposium on Civil Engineering, 2011, Japan

 

7. CÁC CỰU SINH VIÊN TIÊU BIỂU:

- Trương Thị Xuân Mai: Trưởng Chi nhánh Miền Nam – Công ty Sika Việt Nam

- Võ Ngọc Thùy: Trưởng phòng nghiên cứu phát triển – Công ty Xây dựng Lê Phan TNHH

- Huỳnh Tố Cầm: Trưởng phòng dịch vụ kỹ thuật – Công ty bê tông Fico Pan United

- Đỗ Đức Phúc: Công ty Xi măng Nghi Sơn

- Lê Danh Nghĩa: Công ty xi măng Vicem Hà Tiên

- Trần Trọng Trí: Trưởng phòng quản lý chất lượng – Công ty Beton 6

- Hồ Đăng Khoa: Phó giám đốc, Công ty bê tông ly tâm Thủ Đức