Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 01/09/2020

Thông báo số 1

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH DIỆN XÉT TUYỂN HỌC BẠ THPT

HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC – ĐỢT 2 NĂM 2020

Căn cứ vào quy chế, điều kiện mở lớp và căn cứ vào số lượng đăng ký tuyển sinh xét tuyển học bạ THPT vào hệ Vừa làm vừa học năm 2020. Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG HCM tạm ngưng tuyển sinh diện xét tuyển học bạ THPT năm 2020.

Để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh có kế hoạch học tập nâng cao trình độ mình tại các hệ đào tạo khác. Nay trường trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG HCM thông báo đề xuất thí sinh liên hệ các trường Cao Đẳng có liên kết với trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG HCM để hoàn thành chương trình Cao đẳng, sau đó được xét tuyển thẳng vào ĐH Bách Khoa để hoàn thành chương trình đại học.

Chúc các bạn thành công