THÔNG BÁO CÁCH THỨC NỘP LỆ PHÍ XÉT TUYỂN CHO PHƯƠNG THỨC 5 - BỔ SUNG

Ngày: 18/09/2022

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM (MÃ TRƯỜNG: QSB)

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2022

CÁCH NỘP LỆ PHÍ XÉT TUYỂN CHO PHƯƠNG THỨC 5

 

Thí sinh đăng ký xét tuyển phương thức 5 của trường ĐHBK chưa kịp nộp lệ phí xét tuyển, thí sinh có thể nộp bổ sung theo hướng dẫn sau:

Lệ phí xét tuyển: 25.000đ/1 nguyện vọng (Theo quy định hiện hành của Đại học Quốc Gia TP.HCM)

      (có khấu trừ phần lệ phí xét tuyển vào trường ĐHBK theo kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2022 (không phải lệ phí dự thi) đã nộp trước đó (nếu có).

Thời gian nộp lệ phí: từ 18/09/2022 đến hết ngày 01/10/2022

 

Chi tiết hướng dẫn nộp lệ phí:

-         Bước 1: Thí đăng nhập vào cổng tuyển sinh của trường ĐHBK tại mybk.hcmut.edu.vn >> Đăng ký xét tuyển sinh ĐH-CĐ >> trang chủ >> Xét tuyển tổng hợp  (Link tại đây)

-         Bước 2: Khai báo “số Nguyện vọng” đăng ký xét tuyển vào trường ĐHBK tại cổng của Bộ và nhấn nút “xác nhận”.

-         Bước 3: Thanh toán số tiền nộp lệ phí (nếu có) theo nội dung trong mục “Thông tin thanh toán

-         Bước 4: Nộp biên lai nộp lệ phí lên cổng tuyển sinh của ĐHBK tại mục “Hồ sơ ảnh >> Minh chứng nộp tiền”

Lưu ý:

-         Số tiền lệ phí phải nộp cho xét tuyển PT5 = [Tổng số NV đăng ký vào QSB] x 25.000 - [Số tiền đã nộp lệ phí xét tuyển vào trường ĐHBK theo kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2022 (không phải lệ phí dự thi) đã nộp trước đó (nếu có)]

-         Phần lệ phí  nộp dư (nếu có) chưa có quyết định xử lý nên trường sẽ thông báo sau.

-         Nếu số tiền lệ phí xét tuyển vào trường ĐHBK đã nộp theo kỳ thi ĐGNL không đúng với số tiền lệ phí đã hiển thị trên cổng tuyển sinh, thí sinh gửi phản hồi qua email cho Bộ phận xét tuyển tại admission@hcmut.edu.vn

-      Thí sinh chỉ nộp lệ phí xét tuyển theo đúng số nguyện vọng đăng ký vào trường ĐHBK theo Phương thức 5. Thí sinh đăng ký vào cổng mybk.hcmut.edu.vn sẽ được hỗ trợ tính toán phần lệ phí cần thanh toán thêm, sau khi đã khấu trừ phần lệ phí xét tuyển tại cổng ĐGNL của ĐHQG-HCM. Nếu lệ phí lúc đăng ký xét tuyển tại cổng ĐGNL của ĐHQG-HCM đã đủ thì không cần thanh toán lệ phí thêm.

-      Cách thức nộp lệ phí cho PT5, thí sinh xem mục 2, chi tiết tại đây (Khuyến cáo thí sinh vào cổng cổng mybk.hcmut.edu.vn để được hỗ trợ tính toán lệ phí để tránh sai sót)