Học bổng/Hỗ trợ cho tân sinh viên 2022

Ngày: 20/09/2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM (MÃ TRƯỜNG: QSB)

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2022

THÔNG TIN HỌC BỔNG / HỖ TRỢ

CHO TÂN SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022

 

Trường Đại học Bách Khoa trân trọng thông báo Các học bổng/Hỗ trợ dành cho Tân sinh viên 2022 như sau:

-  Học bổng Câu lạc bộ GOLF Bách khoa Tp.HCM dành cho Tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: https://portal.hcmut.edu.vn/tintuc/Golf-2022

Học bổng dành cho Nữ sinh viên khóa 2022 có hoàn cảnh khó khăn: https://portal.hcmut.edu.vn/tintuc/saigonchildren-2022

Chương trình Bảo lãnh 500 suất vay ưu đãi lãi suất dành cho Tân sinh viên khóa 2022 đóng học phí: https://portal.hcmut.edu.vn/tintuc/bka-bao-lanh-vay-500-suat-uu-dai

Chương trình vay ưu đãi để học tập lãi suất 0% của ĐHQG-HCM học kỳ 1/2022-2023 dành cho Tân sinh viên: https://portal.hcmut.edu.vn/news/item/8161