THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU ĐỢT NHẬP HỌC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2022

Ngày: 15/09/2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM (MÃ TRƯỜNG: QSB)

THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU ĐỢT NHẬP HỌC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2022

 Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh thông báo các khoản thu đợt nhập học dành cho sinh viên đại học chính quy trúng tuyển năm 2022 (K2022) như sau:

A.    CÁC KHOẢN THU                                                             

 ĐVT: Đồng                            

TT

Khoản thu

 Mức thu

Ghi chú

1

Nhập học và Sinh hoạt đầu khóa

0                      

 Miễn phí đối với sinh viên K2022.

2

Thư viện

0  

 Miễn phí đối với sinh viên K2022.

3

Bảo hiểm Y tế 15 tháng 

(Từ 01/10/2022 – 31/12/2023)

704,000

 Tạm tính. (Các sinh viên đã có BHYT trong thời gian tương ứng sẽ được hoàn lại tiền sau).

4

Số tiền Khám sức khỏe

50,000

 

5

Bảo hiểm Tai nạn

0

Đối với sinh viên K2022, Trường mua bảo hiểm tai nạn cho sinh viên.

6

Tiền xét tuyển

1,000,000

- Chương trình Tiên tiến (TT),

- Chất lượng cao (CC) (giảng dạy bằng tiếng Anh),

- Chuyển tiếp Quốc tế (QT),

- Chất lượng cao Tăng cường tiếng Nhật (CN),

- Chương trình Tăng cường Tiếng Nhật (TCTN)

 

Tổng các khoản thu theo quy chế chi tiêu nội bộ và thu hộ - chi hộ (từ mục 1-6)

754,000

Chương trình chính quy đại trà (CQ) (I)

1,754,000

Chương trình TT, CC, QT, CN, TCTN (II)

7

Học phí tạm tính Học kỳ I/2022-2023

 

Chương trình CQ

13,750,000

(7.1)

 

Chương trình TT, CC, QT

36,000,000

(7.2)

 

Chương trình TCTN, CN

27,500,000

(7.3)

Tổng cộng số tiền phải nộp:

 

Chương trình CQ

14,504,000

(I) + (7.1)

 

Chương trình TT, CC, QT

37,754,000

(II) + (7.2)

 

Chương trình TCTN, CN

29,254,000

(II) + (7.3)

 

B.      KẾ HOẠCH THU HỌC PHÍ K2022

-          Từ khoá tuyển sinh năm 2019, trường thu học phí trọn gói từng học kỳ chính theo ngưỡng số tín chỉ phải học của học kỳ. Học phí trọn gói của một học kỳ chính được tính bằng 1/2 học phí của một năm học. Phần học vượt ngưỡng trong học kỳ chính được tính học phí bổ sung theo đơn giá mỗi tín chỉ học phí. Mỗi năm học gồm 02 học kỳ chính. Học phí của các học kỳ phụ, học kỳ hè theo quy định riêng.

-         Từ khoá tuyển sinh năm 2021, trường tạm thu học phí học kỳ vào trước tuần đầu của mỗi học kỳ.

-         Trong trường hợp học phí tạm thu chênh lệch so với thực tế học phần đăng ký trong học kỳ, trường hoàn trả hoặc thu bổ sung phần chênh lệch.

-         Sinh viên diện chính sách được miễn, giảm học phí theo các quy định hiện hành của nhà nước. Ngoài ra, nhà trường có các chính sách hỗ trợ tài chính trong học tập, chính sách học bổng từ phía doanh nghiệp, giảng viên, cựu sinh viên cho các trường hợp khó khăn khác. Sinh viên thực hiện theo quy định của nhà trường, theo hướng dẫn của Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên.

C.     PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1.      Đối với chương trình Tiên tiến (TT), Chất lượng cao (CC) (giảng dạy bằng tiếng Anh), Chuyển tiếp Quốc tế (QT), Chất lượng cao Tăng cường tiếng Nhật (CN), chương trình Tăng cường tiếng Nhật (TCTN).

Thí sinh nộp hoặc chuyển khoản về tài khoản nhà trường mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB).

Thông tin tài khoản: 

o    Tên tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

o   Số tài khoản: 0421 000 789 789

o   Ngân hàng: TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương - TP.HCM

o   Nội dung chuyển khoản theo cú pháp: [Họ và tên thí sinh] ̺ [mã số nhập học]  ̺ [chương trình (CC hoặc TT hoặc QT hoặc CN hoặc TCTN)]  ̺ [mã ngành trúng tuyển]

Ví dụ thí sinh trúng tuyển CT chất lượng cao (CC) giảng dạy bằng tiếng Anh:

Nguyen Van A  ̺ 1234567  ̺ CC  ̺ 214

2.      Chương trình đại trà

Thí sinh đã trúng tuyển đến bất kỳ chi nhánh/phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) trên toàn quốc, báo mã số nhập học và thanh toán.

 

Trường hợp bất khả kháng, thí sinh nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản về tài khoản nhà trường mở tại ngân hàng OCB. Thông tin tài khoản:

o    Tên tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

o    Số tài khoản: 000 410 686868 8006

o   Tại ngân hàng: TMCP Phương Đông - Chi nhánh Chợ Lớn - TP.HCM.

o   Nội dung chuyển khoản theo cú pháp: [Họ và tên thí sinh]  ̺ [mã số nhập học]  ̺ [chương trình (CQ)]  ̺ [mã ngành trúng tuyển]

Ví dụ: Nguyen Van A  ̺ 1234567  ̺ CQ  ̺ 114

Lưu ý:

-         Việc mở tài khoản ngân hàng dành cho tân sinh viên thực hiện như trong thông báo nhập học của nhà trường tại đây.

-         Khuyến cáo thí sinh trang MyBk (mybk.hcmut.edu.vn >> Nhập học) để được hỗ trợ tính toán lệ phí và cú pháp chuyển khoản.

-         Thí sinh nộp lệ phí đúng số tiền (không dư, không thiếu) và đúng cú pháp theo hướng dẫn trên.