Hỏi - Đáp (FAQ)

Ngày: 02/06/2021

HỎI ĐÁP VỀ ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Cách thức nộp chứng chỉ tiếng Anh để quy đổi điểm >> tại đây

TRA CỨU THÔNG TIN CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ >> TẠI ĐÂY

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ CHO TỪNG PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN  >> TẠI ĐÂY

 

HỎI ĐÁP VỀ KẾT QUẢ TUYỂN SINH