PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 2022

Ngày: 06/06/2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

(MÃ TRƯỜNG: QSB)

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2022 

I. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG HCM (mã trường QSB) áp dụng nhiều phương thức xét tuyển với chỉ tiêu tương ứng, áp dụng cho tất cả các nhóm ngành/ngành.

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng một hoặc kết hợp nhiều phương thức xét tuyển:

1. Phương thức 1 (TTBO) (mã 301): Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT: 1% ~ 5% tổng chỉ tiêu.

2. Phương thức 2.1. (UTXTT) (mã 303): Ưu tiên xét tuyển thẳng (UTXTT) thí sinh giỏi, tài năng của trường THPT năm 2022 (theo quy định của ĐHQG-HCM): 5% tổng chỉ tiêu.

   Phương thức 2.2. (UTXT) (mã 302): Ưu tiên xét tuyển (UTXT) theo quy định của ĐHQG-HCM (danh sách 149 trường THPT): 5% ~ 15% tổng chỉ tiêu.

3. Phương thức 3 (N-NGOAI) (mã 410): Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế hoặc thí sinh người nước ngoài: 1% ~ 5% tổng chỉ tiêu

4. Phương thức 4 (P-VAN) (mã 414): Xét tuyển theo kết quả THPT kết hợp phỏng vấn đối với thí sinh dự tính du học nước ngoài: 1% ~ 5% tổng chỉ tiêu.

5. Phương thức 5 (K-HOP) (mã 701): Xét tuyển tổng hợp bao gồm các tiêu chí về học lực (kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả quá trình học tập THPT), năng lực khác, hoạt động xã hội: 75% ~ 90% tổng chỉ tiêu.

Lưu ý:

-   Điều kiện cần của tất cả các phương thức xét tuyển: Tốt nghiệp THPT.

-   Chỉ tiêu tuyển sinh của từng phương thức xét tuyển có thể được điều chỉnh theo tình hình tuyển sinh thực tế.

-  Tra cứu Danh mục mã phương thức tuyển sinh của trường Đại học Bách Khoa tra cứu tại đây.

-   Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào đại học chính quy năm 2022 cho phương thức 5 xem tại đây.

-  Thông báo nộp lệ phí xét tuyển cho phương thức 5 xem chi tiết tại đây

 


CHI TIẾT CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN:

1. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng. ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT  (xem chi tiết tại đây)

2. Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển thẳng (UTXTT) và Ưu tiên xét tuyển (UTXT) theo quy định của ĐHQG-HCM: 

2.1. Ưu tiên xét tuyển thẳng (UTXTT) thí sinh giỏi, tài năng của trường trung học phổ thông (THPT) năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

2.2. Ưu tiên xét tuyển (UTXT) theo quy định ĐHQG-HCM 2022 (xem chi tiết tại đây)

3. Phương thức 3: Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế hoặc thí sinh người nước ngoài: (xem chi tiết tại đây)

4. Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả THPT kết hợp phỏng vấn đối với thí sinh dự tính du học nước ngoài(xem chi tiết tại đây )

5. Phương thức 5: Xét tuyển tổng hợp bao gồm các tiêu chí về học lực (kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, kết quả quá trình học tập THPT), Năng lực khác, Hoạt động xã hội ..: (xem chi tiết tại đây)

 


II. Các chương trình đào tạo >> chi tiết

Chương trình giảng dạy chủ yếu bằng tiếng Việt

- Đại học chính quy: tuyển sinh với các phương thức xét tuyển trên

Đại học chính quy (chương trình Kỹ sư Tài năng) : xét tuyển sau năm 1, không tuyển sinh từ đầu vào

Đại học chính quy (chương trình Kỹ sư Chất lượng cao PFIEV Việt Pháp): đăng ký xét tuyển như Đại học chính quy (đại trà), sau khi trúng tuyển với kết quả cao được đăng ký xét tuyển vào chương trình PFIEV khi nhập học >> chi tiết )

- Đại học chính quy (chương trình Tăng cường Tiếng Nhật): đăng ký xét tuyển như Đại học chính quy (đại trà), sau khi trúng tuyển với kết quả cao được đăng ký xét tuyển vào chương trình TCTN khi nhập học). Xem thông tin chương trình chi tiết tại đây

Đại học chính quy (chương trình Chất lượng cao Tăng cường Tiếng Nhật): tuyển sinh với các phương thức xét tuyển trên. Xem thông tin chương trình chi tiết tại đây 

Chương trình giảng dạy chủ yếu bằng tiếng Anh

Đại học chính quy (Chương trình Tiên tiến; Chất lượng cao) : tuyển sinh với các phương thức xét tuyển trên

 Đại học chính quy (chương trình Chuyển tiếp Quốc tế): tuyển sinh theo phương thức số 4. Xem thông tin chương trình chi tiết tại đây 

III. Học phí

Học phí được tính theo tín chỉ tùy theo số môn học đăng ký. Học phí trung bình mỗi tháng học của chương trình chính quy đại trà được thực hiện theo Quy định về học phí của Chính phủ (nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021). Học phí trung bình mỗi tháng học của chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao được thực hiện theo Quyết định phê duyệt Đề án của Đại học Quốc gia TPHCM (Quyết định số 1640/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 28/08/2014).

    Nội dung

Năm học 2022 - 2023

Năm học 2023 - 2024

Năm học 2024 - 2025

Năm học

2025 – 2026

Học phí trung bình dự kiến

(chương trình chính quy đại trà)

27,500

30,000

32,500

35,000

Học phí trung bình dự kiến

(chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao)

72,000

80,000

80,000

80,000

Học phí trung bình dự kiến

(Chất lượng cao tăng cường tiếng Nhật)

55,000

60,000

60,000

60,000

 Đơn vị tính: 1.000 đồng/năm học/sinh viên 

 

Đối với môn Tiếng Anh trong các tổ hợp trên, thí sinh sẽ được quy đổi điểm xét tuyển theo bảng sau nếu có chứng chỉ Tiếng Anh tương đương, thí sinh lưu ý thời gian nộp chứng chỉ theo thông báo các phương thức tuyển sinh trên, cách thức nộp chứng chỉ tại đây.

 

IV. Quy chế, hướng dẫn 

 

Tổ hợp môn xét tuyển:

            A00: Toán, Lý, Hóa

            A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

            B00: Toán, Hóa, Sinh

            B08: Toán, Tiếng Anh, Sinh

            D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

            D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

            C01: Toán, Văn, Lý