DANH MỤC "MÃ SỐ CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN" NĂM 2022

Ngày: 05/07/2022

 

DANH MỤC "MÃ SỐ CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN" NĂM 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – QSB

 

 

PT[1] tại Bách Khoa

Mã phương thức XT [2]

Tên phương thức xét tuyển

Ký tự viết tắt

Tham chiếu đến Danh mục Bộ

1

301

Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

TTBO

301

2

302

Ưu tiên xét tuyển (UTXT) theo quy định của ĐHQG-HCM (danh sách 149 trường THPT)

UTXT

302

3

303

Ưu tiên xét tuyển thẳng (UTXTT) thí sinh giỏi, tài năng của trường THPT năm 2022 (theo quy định của ĐHQG-HCM)

UTXTT

303

4

410

Xét tuyển kết hợp kết quả học tập cấp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển

N-NGOAI

410

5

414

Xét tuyển theo kết quả THPT kết hợp phỏng vấn đối với thí sinh dự tính du học nước ngoài

P-VAN

414

6

701

Xét tuyển tổng hợp bao gồm các tiêu chí về học lực (kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả quá trình học tập cấp THPT), thành tích cá nhân, hoạt động xã hội, văn thể mỹ

K-HOP

500

7

702

Xét tuyển kết hợp kết quả học tập đại học/Cao đẳng, kết quả học tập cấp THPT,  bài luận, phỏng vấn

B2VLVH

500

 [1] PT: Các phương thức tuyển sinh tại trường Đại học Bách Khoa

[2] Mã phương thức xét tuyển: Mã phương thức xét được tham chiếu với mã phương thức xét tuyển theo Phụ lục I, công văn số 2598/BGDĐT-GDĐH, ngày 20/06/2022 về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của Bộ GD&ĐT.[1] PT: Các phương thức tuyển sinh tại trường Đại học Bách Khoa

[2] Mã phương thức xét tuyển: Mã phương thức xét được tham chiếu với mã phương thức xét tuyển theo Phụ lục I, công văn số 2598/BGDĐT-GDĐH, ngày 20/06/2022 về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của Bộ GD&ĐT.