THÔNG BÁO CÁC NGÀNH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 2 NĂM 2018

Ngày: 21/11/2018

1. Danh sách các ngành tuyển sinh:

Stt

Mã ngành

Ngành

Chuyên ngành

Học tại trường Đại học Bách Khoa

1

7520114

Kỹ thuật Cơ - Điện tử

Cơ Điện tử

2

7520103

Kỹ thuật Cơ khí

Kỹ thuật Chế tạo

3

7520207

Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

KT Điện tử, Viễn thông

4

7520201

Kỹ thuật Điện

Kỹ thuật Điện

5

7520216

Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa

KT Điều khiển và Tự động hóa

6

7580201

Kỹ thuật  Xây dựng

Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

7

7580205

Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông

Cầu đường

8

7520130

Kỹ thuật Ô tô

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

9

7520115

Kỹ thuật Nhiệt

Kỹ thuật Nhiệt lạnh

9

7480201

Công nghệ Thông tin

Công nghệ Thông tin

Học tại cơ sở liên kết trường Cao đẳng Điện Lực

10

7520201

Kỹ thuật Điện

Kỹ thuật Điện

Ghi chú: không mở lớp tại cơ sở liên kết trường Cao đẳng Xây dựng Tp.HCM (do không đủ sĩ số)

2. Danh sách các ngành học chung lớp chính quy ban ngày, không mở lớp riêng buổi tối (do không đủ số lượng)

Stt

Mã ngành

Ngành

Chuyên ngành

1

7580202

Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy

Thủy lợi – Thủy điện

2

7580210

Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng

Cấp thoát Nước

3

7520503

Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ

Trắc địa – Bản đồ

4

7520301

Kỹ thuật Hóa học

Kỹ thuật Hóa học

5

7540101

Công nghệ Thực phẩm

Công nghệ Thực phẩm

6

7420101

Công nghệ Sinh học

Công nghệ Sinh học

7

7850101

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Quản lý và Công nghệ Môi trường

8

7510105

Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng

Vật liệu Xây dựng

9

7520320

Kỹ thuật Môi trường

Kỹ thuật Môi trường

Thí sinh đã đăng ký các ngành không tuyển sinh hoặc không mở lớp tại cơ sở liên kết lựa chọn một trong các cách sau:

- Chuyển sang các ngành có tuyển sinh.

- Chuyển địa điểm học.

- Rút lại hồ sơ và lệ phí.

Liên hệ tại Phòng Đào Tạo (A4-201) trước ngày 27/11/2018 (giờ hành chánh).

Không giải quyết các trường hợp chuyển ngành, rút hồ sơ sau ngày 27/11/2018.