HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BKNETID SAU NHẬP HỌC

Ngày: 26/12/2016

·        Hướng dẫn kích hoạt tài khoản BKNetID

           

1.) Vào mybk.hcmut.edu.vn  >> Nhập học (tức chỗ khai LL nhập học), chọn chức năng Kích hoạt BKNetID, xác thực lần nữa bằng mật khẩu khởi tạo trong biên nhận nhập học

2.) BKNetID sẽ có dạng [tên].[họ][chuỗi tự chọn] trong đó [chuỗi tự chọn] do sv tự chọn gồm chữ, số, dấu chấm và dấu gạch dưới dài 1-10 ký tự.
Email có dạng BKNetID@hcmut.edu.vn thay vì mssv@... như trước
Một email cũng được gửi đến 1 đc email sv cung cấp khi khởi tạo BKNetID để thể hiện BKNetID và hướng dẫn bước kế tiếp.

3.) Sau khi tạo BKNetID xong, SV cần thay đổi mật khẩu ngay lập tức tại trang https://account.hcmut.edu.vn với mật khẩu cũ chính là mật khẩu khởi tạo

4.) Sau khi đổi mật khẩu xong, có thể dùng BKNetID và mật khẩu mới để đăng nhập vào các dịch vụ của trường
Riêng email thì thường sau khoảng 24h  sau mới có.

 

·        Hướng dẫn thay đổi mật khẩu

Bước 1:

  SV truy cập vào website :   http://account.hcmut.edu.vn/

Bước 2:

-  SV cần điền đầy đủ thông tin vào các ô sau:

- SV nhập tài khoản BKNETID vào ô: Username

- SV nhập mật khẩu cũ vào ô: Old password

- SV nhập mật khẩu mới vào ô: New password (tối thiểu 06 ký tự)

- SV nhập lại mật khẩu mới vào ô: Confirm New password

- SV nhập chuỗi ký tự vào ô Captcha.

Và ấn nút Submit.  Sau 03 giờ mật khẩu mới sẽ đồng bộ.

Lưu ý: Đối với Email thì 12giờ sau khi đổi password mới có hiệu lực.