TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUI BẰNG 2 VÀ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NĂM 2021

Ngày: 17/03/2015

 

Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC BẰNG 2 VÀ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY 

 Đại học Chính Quy Bằng 2: xem chi tiết tại đây

Bằng Cử nhân chính qui (văn bằng 2) do Trưng Đi hc Bách Khoa cấp

Xét tuyển thng:

Kê khai h sơ online: hn chót ngày 26/07/2021

Đi tưng đưc xét tuyn thng: áp dụng cho các đối tượng đã tốt nghiệp đại học chính quy tại Trường Đại Học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia Tp. HCM (kể cả theo các tên gọi trước đây)

Đại học Liên Thông Chính Quy: xem chi tiết tại đây

Bằng Cử nhân chính quy do Trường Đại học Bách Khoa cấp