PHỤ LỤC 1 - ĐH BẰNG 2

Ngày: 05/04/2017

PHỤ LỤC 1: CÁC NGÀNH TUYỂN SINH


Stt

Ngành

Mã ngành

Chuyên ngành

1

Kỹ thuật cơ - điện tử

52520114

Cơ điện tử

2

Kỹ thuật cơ khí

52520103

Kỹ thuật chế tạo

3

Kỹ thuật điện, điện tử

52520201

Kỹ thuật điện

5

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

52520207

Kỹ thuật điện tử viễn thông

6

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

52520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7

Công nghệ kỹ thuật ô tô

52510205

Công nghệ kỹ thuật ô tô

8

Công nghệ sinh học

52420201

Công nghệ sinh học

9

Kỹ thuật hóa học

52520301

Kỹ thuật hóa học

10

Công nghệ thực phẩm

52510101

Công nghệ thực phẩm

11

Kỹ thuật công trình xây dựng

52580201

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

12

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

52580205

Cầu đường

13

Kỹ thuật nhiệt

52520115

Kỹ thuật nhiệt lạnh

14

Kỹ thuật công trình biển

52580203

Cảng-công trình biển

15

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

52580211

Cấp thoát nước

16

Kỹ thuật công trình thủy

52580202

Thủy lợi - Thủy điện

17

Kỹ thuật dệt

52540201

Công nghệ in nhuộm, công nghê sợi dệt

18

Công nghệ may

52540204

May - thời trang

19

Kỹ thuật môi trường

52520320

Kỹ thuật môi trường

20

Quản lý tài nguyên và môi trường

52850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

21

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

52520503

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

22

Công nghệ vật liệu xây dựng

52510105

Vật liệu xây dựng

23

Kỹ thuật hàng không

52520120

Kỹ thuật hàng không

24

Kỹ thuật tàu thủy

52520122

Kỹ thuật tàu thủy

25

Vật lý kỹ thuật

52520401

kỹ thuật y sinh

26

Cơ kỹ thuật

52520101

Cơ kỹ thuật

27

Kỹ thuật địa chất

52520501

Địa chất môi trường, Địa chất khoán sản, Địa kỹ thuật

28

Kỹ thuật dầu khí

52520115

Khoan và khai thác dầu khí, Địa chất dầu khí

29

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

52510602

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

30

Kỹ thuật vật liệu

52520309

Kỹ thuật vật liệu polyme, kỹ thuật vật liệu silicat, kỹ thuật vật liệu kim loại

31

Quản lý công nghiệp

52510601

Quản lý công nghiệp, Quản trị kinh doanh

32

Khoa học máy tính

52480101

Khoa học máy tính

33

Kỹ thuật máy tính

52520214

Kỹ thuật máy tính