LỊCH HỌC LỚP ÔN THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2017

Ngày: 09/05/2017

LỊCH HỌC LỚP ÔN THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2017

Tên Môn Học Lịch Học
Thứ Tiết BD Số Tiết Số Tuần Ngày BĐ Ngày KT Phòng Học
TOÁN CAO CẤP 6 14 3 10 12/5/2017 14/7/2017 212B1
8 4 3 10 14/5/2017 16/7/2017 314B1
CHI TIẾT MÁY 2 14 3 10 8/5/2017 10/7/2017 301B1
8 1 3 10 14/5/2017 16/7/2017 314B1
KỸ THUẬT CHẾ TẠO 3 14 3 10 9/5/2017 11/7/2017 301B1
5 14 3 10 11/5/2017 13/7/2017 210B1