THÔNG BÁO SỐ 1

Ngày: 06/07/2017

THÔNG BÁO

CÁC NGÀNH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY BẰNG 2 NĂM 2017

1. Ngành mở lớp riêng học ngoài giờ hành chính

- Ngành: Kỹ thuật Công trình Xây dựng (52580201)

2. Các ngành không mở lớp riêng ngoài giờ hành chính học chung với các lớp Chính quy Bằng 1.

Stt

Mã ngành

Ngành

 

Stt

Mã ngành

Ngành

1

52520201

Kỹ thuật Điện, Điện tử

 

12

52520503

Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

2

52520216

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

 

13

52520122

Kỹ thuật Tàu thủy

3

52520207

Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông

 

14

52480101

Khoa học Máy tính

4

52520103

Kỹ thuật Cơ khí

 

15

52520214

Kỹ thuật Máy tính

5

52520114

Kỹ thuật Cơ điện tử

 

16

52510205

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

6

52540204

Công nghệ May

 

17

52850101

Quản lý Tài nguyên và Môi Trường

7

52540201

Kỹ thuật Dệt

 

18

52510601

Quản lý Công nghiệp

8

52520301

Kỹ thuật Hóa học

 

19

52520115

Kỹ thuật Nhiệt

9

52420201

Công nghệ Sinh học

 

20

52520604

Kỹ thuật Dầu khí

10

52540101

Công nghệ Thực phẩm

 

21

52520309

Kỹ thuật Vật liệu

11

52580205

Kỹ thuật Công trình Giao thông

       

- Tuy nhiên sẽ mở các lớp học ngoài giờ hành chính cho các môn học nếu đủ sỉ số (» 40 sinh viên)

3. Thí sinh đăng ký các ngành theo mục 2 nhưng không theo học chung với các lớp Chính quy Bằng 1, có thể lựa chọn một trong các cách sau:

- Chuyển sang ngành có tuyển sinh lớp riêng ngoài giờ hành chính.

- Rút lại hồ sơ.

Liên hệ tại Phòng Đào Tạo (A4-201) trước ngày 20/07/2017 (giờ hành chính).

Không giải quyết các trường hợp chuyển ngành, rút hồ sơ sau ngày 20/07/2017.