THÔNG BÁO SỐ 1

Ngày: 19/07/2019

 

THÔNG BÁO

 

 

 

Về việc tổ chức lớp các ngành học

Tuyển sinh Đại học Chính quy bằng 2 năm 2019

1. Các ngành không mở lớp riêng ngoài giờ hành chính học chung với các lớp Chính quy ban ngày bằng 1.

Stt

Mã ngành

Ngành


Stt

Mã ngành

Ngành

1

7520103

Kỹ thuật Cơ khí


11

7420101

Công  nghệ Sinh học

2

7520114

Kỹ thuật Cơ điện tử


12

7510601

Quản lý Công  nghiệp

3

7520115

Kỹ thuật Nhiệt


13

7580201

Kỹ thuật Xây dựng

4

7520501

Kỹ thuật Địa chất


14

7580205

KT Xây dựng Công trình Giao thông

5

7520604

Kỹ thuật Dầu khí


15

7520503

Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ

6

7520201

Kỹ thuật Điện


16

7520320

Kỹ thuật Môi trường

7

7520216

KT Điều khiển và Tự động hóa


17

7520130

Kỹ thuật Ô tô

8

7480101

Khoa học Máy tính


18

7520122

Kỹ thuật Tàu thủy

9

7480106

Kỹ thuật Máy tính


19

7520120

Kỹ thuật Hàng không

10

7520301

Kỹ thuật Hóa học


 

 

 

      - Tuy nhiên sẽ mở các lớp học ngoài giờ hành chính cho các môn học nếu đủ sỉ số (» 40 sinh viên)

 

 

 

2. Thí sinh đã trúng tuyển các ngành học chung các lớp chính quy ban ngày bằng 1 được lựa chọn một trong các hình thức sau:

- Nhập học theo ngành đã trúng tuyển và cam kết học chung với các lớp Chính quy ban ngày.

- Rút lại hồ sơ.

Liên hệ: Phòng Đào Tạo (Phòng 201 tòa nhà A4), trường Đại học Bách Khoa

Thời gian: trước ngày 27/07/2019 (giờ hành chánh). Không giải quyết các trường hợp chuyển ngành, rút hồ sơ sau ngày 27/07/2019