Lịch tổng hợp các hoạt động Nhập học đầu khóa dành cho Tân sinh viên Khóa 2022 Sinh hoạt đầu Khóa, Nộp hồ sơ nhập học, Khám Sức Khỏe đầu vào, Lịch Kiểm tra xếp lớp trình độ tiếng Anh Theo mã nhóm nhập học...
Phụ lục 1: LỊCH XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ NỘP HỒ SƠ TÂN SINH VIÊN...
Phụ lục 4. CÁC CÔNG VIỆC SAU NHẬP HỌC...
Phụ lục 2. CÁC GIẤY TỜ CẦN NỘP TRONG HỒ SƠ TÂN SINH VIÊN NĂM 2022...
Phụ lục 3. CÁC GIẤY TỜ CẦN ĐÍNH KÈM MINH CHỨNG ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN - TUYỂN SINH 2022 (Đối tượng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)...