DANH MỤC "MÃ SỐ CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN" NĂM 2022, TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – QSB...
HƯỚNG DẪN XÉT TUYỂN TỔNG HỢP BAO GỒM CÁC TIÊU CHÍ VỀ HỌC LỰC Phương thức 5: Xét tuyển tổng hợp bao gồm các tiêu chí về học lực (kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, kết quả quá trình học tập THPT, Năng lực khác, Hoạt động xã hội)...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2022 Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT...
XÉT TUYỂN ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THẲNG (UTXTT) THEO QUY ĐỊNH CỦA ĐHQG-HCM...
Phương thức 3: Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế hoặc thí sinh người nước ngoài...
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG HCM (mã trường QSB) áp dụng nhiều phương thức xét tuyển với chỉ tiêu tương ứng, áp dụng cho tất cả các nhóm ngành/ngành. Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng một hoặc kết hợp nhiều phương thức xét tuyển:...